Ammatti-KEKE –hanke

Opetushallitus toteutti vuosina 2002-2005 ”Ammatti-KEKE” –hankkeen, jossa avattiin opetussuunnitelmien perusteiden kestävän kehityksen oppimistavoitteita ja -sisältöjä oppilaitoksen oman opetussuunnitelman tasolle. Hankkeen tavoitteena oli edistää kestävän kehityksen ja ympäristöasioiden näkökulman sisällyttämistä ammatilliseen koulutukseen sekä tuottaa tähän liittyvää tukimateriaalia ja toimintamalleja.

Ammatti-keke –hankkeessa oli mukana kuusi koulutuksen järjestäjää. Nämä kattoivat yli 20 perustutkintoa. Hankkeen toteuttajina käytännössä olivat ko koulutuksenjärjestäjien / oppilaitosten kestävän kehityksen vastaavat henkilöt. Oppilaitoksista mukana olivat Riihimäen kauppaoppilaitos, Seinäjoen koulutuskeskus, Tampereen sosiaali- ja terveysalan opisto, Helsingin palvelualojen oppilaitos ja Kiteen oppimiskeskus, joka vastasi hankkeen toteutuksesta luonnonvara-alan opetussuunnitelmien osalta.

Hankkeen tuotoksista koottiin vuonna 2006 julkaisu ”Kohti kestävää ammatillista koulutusta” (OPH) .