Taloudellinen kestävyys

Opiskelijan tulee ymmärtää, että toiminta voi olla pitkällä tähtäimellä taloudellisesti kestävää ainoastaan silloin, kun myös ekologinen kestävyys toteutuu (esim. maataloudessa maan tuotantokyvyn ylläpitäminen ja metsätaloudessa kestävä puunkorjuu).

Kestävän kehityksen perustoimintaohje on edelleen: ”ajattele globaalisti ja toimi paikallisesti”.

Tämän tulee näkyä mm. oppilaitoksen hankinnoissa siten, että paikallisesti tuotettuja ja jalostettuja tuotteita hyödynnetään mahdollisimman paljon. Toisaalta taloudellinen kestävyys tarkoittaa myös tehtyjen hankintojen taloudellisuutta ja toimivuutta pitkällä tähtäimellä. Tämä edellyttää useiden eri näkökulmien tarkastelua hankintatilanteessa.

Opetuksessa tulee korostaa paikallista yritystoimintaa ja yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Opiskelijoita ohjataan ottamaan huomioon yritystoiminnan suunnittelussa toiminnan ympäristövaikutukset. Opiskelijan tulee tiedostaa pitkäjännitteisen suunnittelun, liikeidean kehittämisen sekä yritysimagon merkitys toiminnan taloudellista kestävyyttä turvaavina tekijöinä.