Ihmisoikeudet ovat selvästi määriteltyjä

Ihmisoikeuksien jakamattomuus ei tee niistä epämääräistä ja epäselvää halujen ja tarpeiden kokoelmaa. Kuten jokainen oikeus, termin lainopillisessa mielessä, ihmisoikeus sisältää:

OIKEUDEN HALTIJAN: Ihmisoikeuden haltijoita ovat kaikki ihmiset, niin miehet, naiset kuin lapsetkin, sukupuoleen, uskontoon, etniseen tai maantieteelliseen alkuperään tai ikään katsomatta.

SISÄLLÖN: Oikeudet on määritetty kansainvälisesti hyväksytyissä asiakirjoissa tai kansallisessa lainsäädännössä. Siten esim. kasvatus, ilmaisunvapaus, ajattelun vapaus, kansallisuus ja kulttuuri ovat kansainvälisten elinten antamien julistusten ja sopimusten tai yleissopimusten sisältöjä.

TAKEET: Jokainen oikeus on saatettava sitomaan myös sellaisia kolmansia osapuolia, jotka eivät niitä kunnioita. Tämä mahdollisuus voimaansaattamiseen on taattava. Ihmisoikeuksien voimaansaattamisen takeet tulevat etupäässä kansainväliseltä yhteisöltä. Takeita ihmisoikeuksille ovat velvollisia antamaan kaikki ne instituutiot jotka ovat vastuussa ihmisten jokapäiväisestä elämästä (valtiot, alueelliset elimet, erityiselimet ja -järjestöt, ministeriöt) mutta sama velvoite on myös jokaisella yksilöllä.