Maailmanperintö

Maailmanperintökohteita on listalla tällä hetkellä (1/2017) yhteensä 1100, joista 779 on kulttuurikohteita, 197 luontokohteita ja 31 yhdistettyä kohdetta (sekä kulttuuri- että luonnonperintö). Ne sijaitsevat 161 maailmanperintösopimuksen allekirjoittaneen valtion alueella. Suojelukohteina on hyvin erilaisia asioita järvistä ja puistoista rakennuksiin ja kaupunkeihin.

Kukin maa on vastuussa omien kohteidensa hoidosta, mutta UNESCO voi tulla tarvittaessa auttamaan, jos kohteita uhkaa jokin välitön vaara. Jos perintökohdetta ei listalle pääsyn jälkeen suojella ja hoideta asianmukaisesti, kohde voidaan Unescon toimesta poistaa maailmanperintölistalta. Jäsenmaiden velvollisuuksiin kuuluu raportoida säännöllisesti perintökohteidensa tilasta ja niiden eteen tehdystä työstä sekä yrityksistä lisätä kansalaisten tietoisuutta maailman kulttuuri- ja luonnonperinnöstä. Unesco pitää listaa myös uhan alla olevista maailmanperintökohteista (List of World Heritage in Danger). Tällä listalla ovat kohteet, joita uhkaa jokin välitön vaara ja jotka siten ovat erityistarkkailun alla. Näitä kohteita varten ollaan valmiita tarvittaessa ryhtymään erilaisiin hätätoimenpiteisiin.

Suomessa maailmanperintökohteita on tällä hetkellä kuusi kulttuuriperintökohdetta (Vanha Rauma, Suomenlinna, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan paperitehdas, Sammallahdenmäki, Struven kolmiomittausketju) ja yksi luonnonperintökohde (Merenkurkku). Suomessa kohteiden suojelusta ja huollosta vastaavat Suomen kansallinen Unesco-toimikunta, ympäristöministeriö ja Museovirasto.