KASVIT - elävää kulttuuriamme

OPETTAJAN ILOKSI

Suomalaisen koulujärjestelmän perustehtävä on siirtää kulttuuriperintöä seuraaville sukupolville. Suomi sivistysyhteiskuntana rakentuu osaamisen, tiedon ja luovuuden varaan.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan näiden periaatteiden tulee näkyä kaikissa yleissivistävän koulutuksen oppiaineissa. Kulttuuriperintöopetuksella voidaan tukea periaatteiden toteutumista.

Tähän sivuston osioon on koottu ideoita ja tehtäväesimerkkejä, joiden avulla voi tutkia kasvien ja ihmisten välisestä yhteiseloa - erästä tärkeää osaa kulttuuristamme.

Tehtäviä Elävää kulttuuriperintöä kirjasta

Pekka Elon artikkeli: Tutkiva oppiminen

Marja Sahlberg: Yrttitarha

Seija Linnanmäki: Pihan inventointi

Lea Houtsonen: Puistot Oppimisympäristönä , Koulupiha