KASVIT - elävää kulttuuriamme

TUTKI JA OPI

Täällä voit testata kasvitietouttasi ja oppia uutta. Tehtävät aloitetaan kasvientunnistustehtävistä, jonka jälkeen pääset päättelemään mikä kulttuuri-ilmiö kulloinkin yhdistää kyseessä olevia kasveja.

Tehtävät on jaoteltu aihepiireittäin (kohdat 1-5). Niiden pohjalta voit tehdä kasvigurun loppukokeen (kohta 6), jossa viimeistään testataan laajaa osaamista ja päättelykykyä. Kannattaa yrittää kunnes onnistuu! Kokeen selvittänyt saa palkinnoksi kunniakirjan nimellänsä varustettuna. Kasvientunnistus- ja kulttuuritehtävät voi tehdä myös erikseen
(kohdat 7-8).

Tervemenoa kasvien kiehtovaan maailmaan!

Oppimisen iloa!