BEAMEX MC5-IS Kalibrointilaite

Beamex kalibrointilaite.