| SIVUKARTTA |

Kirjallisuus:

A Paris! Pohjoismainen taiteilijasiirtokunta Pariisissa 1800-luvun lopussa. Toim. Kerttu Karvonen-Kannas ja Kati Kivimäki. Gallen-Kallelan Museo. Erikoispaino Oy, Helsinki 1996.

Ars Suomen taide 3. Kustannuosakeyhtiö Otava, Keuruu 1989.

Ars Suomen taide 4. Kustannuosakeyhtiö Otava, Keuruu 1990.

Ars Suomen taide 5. Kustannuosakeyhtiö Otava, Keuruu 1990.

Elämäni vuodet, vuosikerta 1916. Outi Pakkanen, Antero Raevuori, Heikki Eskelinen, Jukka Forslund. WSOY, Porvoo 1986.

Magnus Enckell 1870-1925. Tampereen taidemuseon julkaisuja XXIII. Toim. Tapani Pennanen ja Tapani Suominen. Tampereen kirjapaino Oy, Tamprint, Tampere 1988.

Gallen-Kallela, Akseli: Kallela-kirja. Iltapuhdejutelmia. WSOY, Porvoo, 1955.

Gallen-Kallela, Kirsti: Isäni Akseli Gallen-Kallela I. WSOY, Porvoo.

Gallen-Kallela, Kirsti: Isäni Gallen-Kallela. II-osa: Elämää isän mukana. WSOY, Porvoo 1961.

Gallen-Kallela & Mannerheim ? tutkimusmatkailijat, ystävät, vaikuttajat. Toim. Kerttu Karvonen-Kannas ja Tuija Möttönen. Gallen-Kallelan Museo. Erikoispaino Oy 1992. 

Akseli Gallen-Kallela. Toim. Juha Ilvas. Valtion taidemuseo ? Suomen taiteen museo Ateneum. F.G. Lönnberg, Helsinki 1996.

Pekka Halonen. Halosenniemi. Tuusulan museot. Offsetpaino K.G. Söderman.

Pekka Halonen. Taiteilijan syntymästä sata vuotta. Lapinlahden taidemuseo. Toim. Olli Vilén, Harri Silander. Hämeen kirjapaino Oy 1995.

Hugh Honour and John Fleming: A World History of Art. MacMillan. Fleming Honour Ltd, 1982.

Hämäläinen-Forslund, Pirjo: Seitsemän tietä taiteeseen. Maalareiden kehityskertomuksia. WSOY, Porvoo 1994.

Jäntti, Lauri: Isoäitiemme aika kuvien kertomana. WSOY, Porvoo 1973.

Kaipainen, Marja: Albert Edelfelt. Kuihtumaton ruusutarha. Watti-kustannus. K.J.Gummerus Oy, Jyväskylä 1983.

Kansallisgalleria. Suuret suomalaiset. Demokratisoituva Suomi (1850-1920).Toim. Anssi Mäkinen, Leena Jaakkola, Hilkka Opas, Veikko Kallio. WSOY-yhtymä Weilin+Göös Oy. WSOY Porvoo 1996.

Karilas, Tauno: Taiteellista väkeä. WSOY, Porvoo 1946.

Konsten I Finland. Toim. Bengt von Bonsdorff, C.J. Cardberg, Bo Linberg, Rolf Nummelin, Sixten Ringbom. Holger Schildts Förlag. Jakobstads tryckeri och Tidnings Aktiebolaget 1987.

Konttinen, Riitta: Suomalaisia naistaiteilijoista 1880-luvulta. Toinen painos. Kustannusosakeyhtiö Otava, Keuruu 1989.

Konttinen, Riitta: Taiteilijapareja.Kustannusosakeyhtiö Otava, Keuruu 1991.

Kosketuskohtia ja kipinäväli. Erkki Kannosto ja Ville Vallgren Tarvaspään vieraina. Toim. Kerttu Karvonen-Kannas ja Kati Kivimäki. Gallen-Kallelan Museo. Kyriiri Oy, Helsinki 1997.

Kämäräinen, Eija: Albert Edelfelt. Kultainen häkki. Toinen painos. WSOY, Porvoo 1992.

Levanto, Marjatta: Taide on totta. Kustannusosakeyhtiö Otava, Keuruu 1983.

Levanto, Marjatta: Tonttukuningas kuoleman puutarhassa - Hugo Simbergin kuvia. Kustannusosakeyhtiö Otava, Keuruu 1985.

Levanto, Marjatta: Hugo simberg ja haavoittunut enkeli. Valtion taidemuseo, museopedagogisen yksikön julkaisuja 6. Gladius/Westpoint, Helsinki 1993.

Lindström, Aune: Pekka Halonen. Elämä ja teokset. WSOY, Porvoo 1957.

Timo Martin, Douglas Sivén: Akseli Gallen-Kallela ? elämäkerrallinen rapsodia. Amer-yhtymä Oy Weilin+Göös ja Watti-kustantamo1990. Finnreklama Oy:n kirjapaino Sulkava 1990.

Okkonen, Onni: Akseli Gallen-Kallela: Elämä ja taide. WSOY, Porvoo 1961.

Pulla, Armas, J.: Ihana kausi 1900. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1959.

Juho Rissanen 1873-1950. Juho Rissanen sata vuotta. Toim. Marja Supinen. Savon Sanomain Kirjapaino Oy, Kuopio 1973. 

Juho Rissanen ja suomalainen kansa. Kuopion taidemuseon julkaisuja 23. Toim. Marianna Huttunen, Aija Jaatinen, Pekka Vähäkangas. Suomen graafiset palvelut Oy, Ltd., Kuopio 1997.

Saarikivi, Sakari: Hugo Simberg. Elämä ja tuotanto. WSOY Porvoo ja Helsinki 1948.

Sarajas-Korte, Salme: Suomen varhaissymbolismi ja sen lähteet. Otava, Helsinki 1966.

Sata vuotta sitten 1886. Toim. Kai Linnilä ja Meri Utrio. Kustannusoy Tammi, Painokaari Oy Helsinki.

Helene Schjerfbeck. Toim. Leena Ahtola-Moorhouse. Valtion taidemuseo Ateneum. F.G. Lönnberg, Helsinki, toinen painos 1992.

Simpanen, Marjo-Riitta: Rinkitanssi. Juho Rissasen Piirileikki metsässä vuodelta 1923. Tanskaan tilatun teossarjan taustaa ja taiteilijan elämänvaiheita vuosina 1918-1924. Kuopion taidemuseon julkaisuja 16. Kuopion kaupungin painatuskeskus, Kuopio 1995.

Smeds, Kerstin: Helsingfors - Paris. Finland på världsutställningarna 1851-1900. Svenska Litteratur Sällskapet I Finland. Finska historiska samfundet/Suomen historiallinen seura. Vammalan kirjapaino Py, Vammala 1996.

Suomen historia 6: Sortokaudet, itsenäistyminen. Toim. Paula Avikainen, Ilari Hetemäki, Erkki Pärssinen. Weilin+Göös, Espoo 1987.

Suomen taide, kultakausi. Toim. Markku Valkonen ja Olli Valkonen. WSOY, Porvoo 1986.

Suomen taide, murroskausi. Toim. Markku Valkonen ja Olli Valkonen. WSOY, Porvoo 1986.

Suomen tekijät. Toim. Kirsi Kaisla ja Kerttu Karvonen-Kannas. Retretti. Finnreklama, Sulkava 1992.

Supinen, Marja: A.B. Iris. Suuri yritys. Kustannusosakeyhtiö Taide. Finnreklama Oy, Sulkava 1993.

Taiteilijattaria. Toim. Salme Sarajas-Korte, Soili Sinisalo, Leena Ahtola-Moorhouse. Suomen taideakatemian näyttely- ja tiedotusosasto 68/1981. Martinpaino, Helsinki 1981. 

Ellen Thesleff. Toim. Leena Ahtola-Moorhouse. Valtion taidemuseo / Ateneumin julkaisut no 7. F.G. Lönnberg, Helsinki 1998.

Ellen Thesleff. 100-vuotisjuhlanäyttely 23.10.-23.11.1969 Ateneumin taidemuseo. Toim. E.J. Vehmas ja Leena Savolainen. Valtion painatuskeskus.

Ellen Thesleff. Prins Eugens Waldemarsudde och Konstmuseet I Ateneum. Juni-August 1976.Holmquist repro 06.76 2880.

Valkonen, Markku: The Golden Age of Finnish Art 1850-1907. WSOY, Porvoo 1992.

Vallgren, Viivi: Sydämeni kirja. Elämän muistelmia. WSOY, Porvoo ja Helsinki 1949.

Vallgren, Ville: Pariisin Villen ruokasaarna. Kustannusosakeyhtiö Taide, Helsinki. Finnreklama, Sulkava 1994.

Wasström, Erik: Taiteilijaväkeä. WSOY, Porvoo 1954.

Wennervirta, Ludvig: Eero Järnefelt ja hänen aikansa 1863-1937. Kustannus osakeyhtiö Otava, Helsinki 1950.