CASE1: Työantajan tulee lain mukaan järjestää sähkötyötä tekeville alaisilleen sähkötyöturvallisuuskoulutus johon liittyy sähkötyöturvallisuuskoe, josta seuraavassa muutamia kysymyksiä.

Ohjeet: Useampi kuin yksi vastaus voi olla oikein. Jos ruksattavia on 3 ja tarkistus näyttää "1/3 Oikein", olet valinnut vasta yhden kolmesta oikeasta vaihtoehdosta. Vastaaja tarkista vastauksesi uudelleen, kunnes olet antanut oikeat vastaukset. Vasta sitten pääset seuraavaan kysymykseen.
Kirjallisuutta, eli Sähkötyöturvallisuusstandardia SFS 6002, saa käyttää. Lisätietoa saat hakusanoilla sähkötyöturvallisuus, sähkö maallikko, sähkö perehdytetään henkilö, sähköalan ammattihenkilö, Turvatekniikan keskus, Sähkötarkastuskeskus, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto.
(Alla olevien kysymysten ja vastausten järjestys sekoitetaan joka vastauskerralla).