Arvio miten hyvin materiaali tukee kutakin piirrettä.
(1 hyvin, 2 kohtuullisesti, 3 ei lainkaan, 4 ei oleellista materiaalissa)

Klikkaamalla kutakin piirrettä saa lisätietoa.

OppimateriaaliOpiskelukäytäntöjen tukeminen
Arviointi  1 2 3 4       


       


       


       


       


       


       


       


       
Tiedon esittäminen ja tuottaminen
Arviointi  1 2 3 4       


       


       


       


       
Arvioinnin tukeminen
Arviointi  1 2 3 4       


       
Opetuksen tukeminen
Arviointi  1 2 3 4       


       


       


       
Helppokäyttöisyys
Arviointi  1 2 3 4