Etsi virkerajat

Sivu 2/2

Etsi virkkeiden rajat tekstistä. Napauta hiirellä kohtaa, johon kuuluu piste.

Harva mökki kuuluu kunnallisen viemärijärjestelmän piiriin, joten huoli ympäristön tilasta – vesien rehevöityminen ja paheneva sinileväongelma – on pakottanut lainlaatijan asettamaan ehtoja vapaa-ajan asuntojen rakentamisellun ennen pistettiin mökki tai sauna aivan vedenrajaan, niin nykyisin saa rakentaa vasta 25 metrin päähän rannastalousvesistä aiheutuvat haitat saadaan kuriin uuden haja-asutuksen jätevesiasetuksen avulle astui voimaan vuoden 2004 alussyt rakentajan on laadittava tarkka suunnitelma jätevesiensä käsittelystsetuksen mukaiset puhdistusvaatimukset ovat: orgaaniset ainekset 90%, kokonaisfosfori vähintään 85% ja kokonaistyppi vähintään 40os päästöt ovat vain vähäiset, kunnan ympäristöviranomaisen luvalla puhdistusvaatimukset ovat hieman alhaisemmaätevesiasetuksen mukainen selvitys on voitava esittää jo rakennuslupaa hakiessanhojen mökkien kohdalla siirtymävaihe on 10 vuotta.