Kattilan kytkentä,
harjoitus 5

Tehtävä 

Tutki kattilakytkentää kuvassa olevien linkkien ja oppikirjan avulla. Selvitä henkilöhaastattelujen avulla, mitä putkimateriaalia kytkennöissä milloinkin käytetään ja millä perusteella putken materiaali valitaan, sekä mitä haittoja ja ongelmia väärät kytkennät aiheuttavat. Tee kytkentään liittyvä tehtävä!

Kytkentäkaavio