Asentamisen perusteet

Paluu

Kannakkeet, eristyspaksuudet ja asennusvälit

Putkien kannakoinnin on kestettävä putken omapaino, sen sisällön paino, eristys, lämpölaajeneminen sekä koeponnistuksen aiheuttama rasitus. Joissakin tapauksissa kannakoinnin on kestettävä virtaavan nesteen pysähtymisestä aiheutuvia paineiskuja. Putket on asennettava riittävän etäälle toisistaan ja rakenteista, jotta putket voidaan eristää.

Eristyspaksuudet ja asennusvälit