Asentamisen perusteet

Paluu

Lämpöpatterit

Pattereiden kannatus on järjestettävä siten, että kannatuspisteet ovat korkeintaan 800 mm:n etäisyydellä toisistaan ja että yhtä patteria kohti tulee vähintään kaksi paria kannatuspisteitä. Patterit asennetaan vähintään 10-15 cm irti lattiasta. Jokaiseen patteriin asennetaan ilmahanat, patteriventtiili ja sulkuyhteet. Yksiputkikytkennässä (kuva oikealla) asennetaan erityinen jakokappale vesivirtojen säätämiseksi.

Esimerkit radiaattoripattereista (pdf-tiedosto 410 kt)