Asentamisen perusteet

Paluu

Patteriventtiilit ja sulkuyhteet

Lämpöpattereihin kytketään menopuolelle patteriventtiilit ja paluupuolelle sulkuyhteet. Patteriventtiilin esisäätöä muuttamalla (kuva oikealla) voidaan säätää patterin perusvesivirtaus. Esisäätö asennetaan lämpöjohtosuunnitelmien mukaiseen esisäätöarvoon. Termostaattiset patteriventtiilit säätävät automaattisesti käytön aikana patterin vesivirtaa. Paluujohdon sulkuyhde asennetaan täysin auki.

Esimerkki yksiputkijärjestelmän venttiileistä