Asentamisen perusteet

Paluu

Pumppu


Pumppu voidaan asentaa joko pattereille menevään putkilinjaan (=menovesilinja) tai pattereilta palaavaan putkilinjaan (=paluuvesilinja). Putkilinjoihin asennetaan pumpun verkostosta irrottamisen vuoksi kartioliitokset tai isommilla putkisuuruuksilla laippaliitokset sekä sulkuventtiilit. Suurempien kattilalaitosten yhteydessä voidaan lisäksi asentaa varapumppu, jonka molemmille puolille asennetaan pumpun irrottamiseksi kartio- tai laippaliitokset ja sulkuventtiilit. Ennen pumpun käyttöönottoa on pumppu ja verkosto täytettävä vedellä ja poistettava ilma. Lopullinen verkoston ilmaus suoritetaan pumpun ollessa toiminnassa. Pumpun imupuolen tunnistaa siitä, että vesi menee pumpun keskeltä sisään kts. kuva. Vesi poistuu pumpusta ulkoreunalta. Pumppu voidaan asentaa joko vaakaputkeen tai pystyputkeen kuitenkin niin, ettei moottoriosa jää putkiston alapuolelle.