Asentamisen perusteet

Paluu

Syöttö- ja täyttöventtiiliryhmä


Syöttösekoitusventtiili kytketään kattilalle tulevaan vesilinjaan ennen lämminvesikierukkaa. Syöttösekoitusventtiilissä on liitännät lämminvesikierukalle,  kylmälle ja lämpimälle käyttövedelle. Voidaan käyttää myös erillisiä syöttö- ja sekoitusventtiilejä.
Täyttöventtiili kytketään vesilinjan ja lämpölinjan väliin lämmitysjärjestelmän täyttämistä varten. Kuvassa täyttöventtiilin toinen pää on kytketty paisuntaputkeen, joka johtaa suoraan kattilan vesitilaan.