Markkinointi on keskeinen osa yrityksen liiketoimintaa. Tämän verkkomateriaalin avulla voidaan laatia yritykselle markkinointisuunnitelma.

Alussa esitetään kuvion muodossa markkinointisuunnitelma osana yrityksen markkinointia.Markkinointisuunnitelman laatimiseen liittyvää tietoa saat verkkoaineiston teoriaosasta.Voit testata tietojasi tehtävien avulla.
Aineiston avulla voit laatia ohjatusti markkinointisuunnitelman.