5. LUEN KARTTAA - MITÄ SE KERTOO


Peruskartta
Mikä mittakaava ?

Karttojen ymmärtämisessä on tärkeää tajuta mittakaava. Karttaan merkityt asiat ovat pienempiä kuin todellisuudessa. Mittakaava ilmoitta, kuinka paljon niitä on jouduttu pienentämään. Esimerkiksi mittakaava 1:10 kertoo, että siinä kuvatut asiat ovat 1/10 todellisesta koostaan. Tai mittakaava 1:1000 kertoo, että siinä esitetyt alueet ovat 1/1000 todellisesta koostaan. Mittakaava 1:100 on helppo ymmärtää, sillä siinä 1 cm vastaa 1 metriä todellisuudessa. Kun poistaa numeromittakaavan mittakaavaluvusta kaksi viimeistä nollaa, saa kätevästi tietää, montako metriä maastossa vastaa 1 cm kartassa. Esimerkiksi kun mittakaava on 1:5000, vastaa 1 cm kartassa 50 metriä. Kartta on yksinkertaistettu kuva

Kartta on maaston yksinkertaistettu kuva


Kartassa esitetään vain käytön kannalta välttämättömät asiat, jotta se pysyisi selkeänä ja helposti luettavana. Esimerkiksi kartassa 1:4000 pystytään talojen ja teiden sijainti, muoto ja koko kuvaamaan vielä oikein. Mittakaavassa 1:20 000 talojen koko ei ole enää tarkka ja teiden leveyttä on liioteltu. Yksittäisiä puita ei ole kuvattu. Karttaa on siis jouduttu yksinkertaistamaan eli yleistämään.

Mittakaavan pienentyessä yleistyksen tarve kasvaa. Esimerkiksi mittakaavassa 1:100 000 ei enää esitetä yksittäisiä taloja vaan asutusalueita vinoviivoituksella. Ainoastaan kirkot ja koulut on merkitty erikseen. Mittakaavassa 1:1 000 000 on jouduttu yleistämään jo niin paljon, että taajama merkitään vain pisteenä, tiestöstä esitetään vain päätiet ja rantaviivaa yleistetään.

Digitaalinen kartta tarjoaa uusia käyttömahdollisuuksia

Digitaalisessa muodossa olevat karttatiedot mahdollistavat karttojen käytön tietokoneella ja tietojen muokkauksen sekä yhdistämisen esimerkiksi asukkaiden ja rakennusten tietoihin. Työskentelyyn on saatavissa omia ohjelmasovellutuksia, joita voi kysyä myös tavanomaista karttamateriaalia myyviltä valmistajilta.

Tarkempia tietoja myytävistä kartoista: Maanmittauslaitos, asiakaspalvelu, Opastinsilta 12 C, 00521 Helsinki, puh: 1545 100, 1545 104 tai 1545 105 Karttakeskus Oy , myymälä Unioninkatu 32, 00170 Helsinki, puh: 154 5655

Lähdeaineistoa:

Peruskoulun karttaopas. Maanmittaushallitus, Helsinki, 1985.
- oppaassa kerrotaan havainnollisesti karttojen valmistuksesta ja sisällöstä sekä esitellään erityyppisiä karttoja.

Suomen historian asiakirjalähteet. Toim. Eljas Orrman ja Elisa Pispala. Kansallisarkisto, WSOY, Porvoo, 1994.
- kirjassa esitellään kaikki olemassa olevat asiakirjalähteet ja niiden sisältö.

TEHTÄVIÄ:

1. Tutki kotipaikkakunnan keskeisiä alueita eri mittakaavoissa. Mitä tietoja kartoissa on - opetellaan tulkitsemaan karttamerkinnät oikein. Munkkiniemi esiintyy esimerkiksi seuraavilla erityyppisillä kartoilla, joita on laadittu kaikkialta Suomesta:
- 1:250 000 GT-kartta
- 1:50 000 topografikartta
- 1:20 000 peruskartta
- 1:10 000 rekisterikartta
- 1:2000 kaavan pohjakartta

2. Selvitä, millaisia vanhoja karttoja on paikkakunnastanne saatavissa, mahdollisuuksia esim.
- venäläinen topografikartta
- Kuninkaan kartasto
- maanmittauslaitoksen arkistot
- kunnan arkistot
- kansallisarkisto

Yhteystietoja:

Kansallisarkisto, Rauhankatu 17, Helsinki, puh: 228 521 Maanmittaushallituksen maanmittausarkisto, Pasilan virastokeskus, Opastinsilta 12 C, Helsinki, puh: 1541

Sivun alkuun