8. MUNKKINIEMI - HAAGA -SUUNNITELMA


Kortteli
Eliel Saarinen Munkkiniemen kaavoittajana

Eliel Saarisen Munkkiniemi-Haaga -suunnitelma perustui ajatukselle kantakaupungin ulkopuolelle kasvavasta Suur-Helsingistä. Helsingin asemakaava-arkkitehti Bertel Jung oli laatinut yhdessä Saarisen kanssa Suur-Helsingin yleiskaavan vuonna 1915. Munkkiniemi oli yksityisessä omistuksessa, mutta Saarinen kutsuttiin kaavoittamaan sitä. Suunnitelman idea oli lähtöisin englantilaisesta puutarhakaupunkiaatteesta. Sen keskeisenä sisältönä oli löytää ratkaisuja 1800-luvun suurkaupunkien epätervellisyyteen ja ahtauteen.

Puutarhakaupunkiaatteen sovellutus


Munkkiniemi-Haaga -suunnitelman tavoitteena oli yhtenäisesti rakennettu alue, jossa asuminen ja liikkuminen muodostaisivat toimivan kokonaisuuden. Terveellisyyden vaatimusta toteutettiin väjällä rakennustavalla ja runsailla istutuksilla, peräti 37 % koko alueesta oli suunnitelmassa istutettua. Alueella oli 2-3-kerroksisia rivitaloja, 3-4- ja 5-6-kerroksisia kerrostaloja, omakotitaloja ja huviloita. Saarinen oli erityisen innostunut rivitaloista, joiden esikuvana oli englantilaisessa puutarhakaupungissa yleinen 2-3-kerroksinen rakennus, jonka eteen ja taakse jäi erillinen piha-alue.

Arkkitehtuurin yhtenäisyys ja rakennusten rajaama katutila olivat keskeisiä suunnitelman lähtökohtia. Kadut ja julkiset rakennukset muodostivat komeita puistoakseleita yhtenäisten asuinalueiden vastakohtana.

Vähän toteutuneita alueita

Suunnitelmasta on toteutunut vain muutamia osia: Puistotien, nykyisen Munkkiniementien, ympäristön katuverkko Munkkiniemen sillan lähellä ja Tiilimäen huvila-asutus Laajalahden rannassa. Samoin ovat toteutuneet Munkkiniemen Pensionaatti ja Hollantilaisentien rivitalot. Vaikka suunnitelma ei toteutunutkaan, oli sillä huomattavaa merkitystä suomalaiselle kaupunkisuunnittelulle.

Lähdeaineistoa:

Ranja Hautamäki, Eliel Saarisen Munkkiniemi-Haaga -suunnitelma. Kaupunkisuunnittelun historian harjoitustyö, TKK / YKS 1994.

Tutustumiskäynti: Rakennustaiteen museo, tutustuminen Munkkiniemen malliin.

TEHTÄVÄ:

1. Käy valokuvaamassa / piirtämässä em. kuvauksessa mainittuja toteutuneita osia ja niiden rakennuksia - kokoa yhdessä muiden kanssa näyttely niistä.

Sivun alkuun