Portfolion tekeminen

Portfoliota laadittaessa kannattaa ottaa huomioon mm. seuraavia asioita:

Millaisen mielikuvan katsojalle haluat töistäsi ja itsestäsi antaa? Mitkä ovat tavoitteesi: iloinen vai asiallinen, harkittu vai huoleton? Kuinka paljon haluat portfolioosi panostaa?
- värimaailman valinta
- sommittelu ja huolellisuus: liimaus, leikkaus, vaaka- ja pystylinjat
- kokonaisuuden käsiteltävyys, selailtavuus, katsottavuus
- resurssit: aika, raha, taito

Kuinka paljon materiaalia pitää olla? Mihin järjestykseen asiat tulisi laittaa?
- pitkäaikaissuunnitelma, muunneltavuus
- edustavat työt, osaamistasi (tai sinua) kuvaavat työt, monipuoliset työt
- ensin esittely, sitten työt, viimeiseksi todistukset tai muu asiakirjamateriaali
- lopuksi jotain eteenpäin viittaavaa

Miten saadaan aikaiseksi yhtenäisyyden vaikutelmaa?
- värimaailma toistuu samana kokonaisuudessa tai esim. joka toisessa aukeamassa
- aukeamat on suunniteltu kokonaisuuksiksi
- kuvat ovat samankokoisia tai esim. kahta tai kolmea kokoa
- marginaalit ovat samankokoisia
- mahdolliset koristeelliset elementit: vinjetit, logot, reunukset, vakiolinjat
- tekstipalkit ovat samankokoisia ja sijaitsevat samassa paikassa, esim. kuvan alla kuvatekstit ja kuvan yllä otsikot
- kokonaisuuden rytmitys on selkeä, apuna väliotsikointi
- eteneminen on selkeä, esim. aika- tai laatujärjestys
- kirjaintyyppi on samankokoinen ja samanlainen samantyylisissä
- tekstipalkeissa (korkeintaan 3 erilaista kirjaintyyppiä, jotka erottuvat selvästi toisistaan)
- kirjoitetun tekstin kieliasu: kokonaiset lauseet vai luettelomaisuus (vrt. näyttelyluettelo )?

Muista kuitenkin, että
- totutun rytmin pieni rikkominen lisää visuaalista kiinnostavuutta
- epäsymmetrinen taitto on parhaimmillaan modernia, kehnoimmillaan sekavaa
- usein silmää miellyttävät ratkaisut ovat lähellä kultaista leikkausta 3:5:8:13:21 jne.

Mitä tulisi sommittelussa varoa, jottei vaikutelma olisi harkitsematon?
- liikaa ahtautta
- kuvien sijoittelua siten, että ne "katsovat" sivulta ulospäin (ilman että se on tarkoitus)
- tekstipalstan leveyttä, jottei vaikutelma olisi raskas ja vaikealukuinen
- pientä kirjainkokoa isolla sivulla tai isoa pienellä sivulla

VIDEOT
 

Millainen portfolion pitäisi olla? Tutkija Pirjo Pollari, Jyväskylän yliopisto, opiskelija Arja Repo ja laskentatoimen opettaja Kari Alhola, Helsingin kauppaoppilaitos, 1996

Windows-media 300kbit/s Quicktime 300 kbits/s

Millainen portfolion pitäisi olla? Opiskelija Marianne Pulli, Vaasan teknillinen oppilaitos, 1996

Windows-media 300kbit/s Quicktime 300 kbits/s

Kokemuksia portfolion tekemisestä. Opiskelijoiden keskustelu Jyväskylän sosiaalialan oppilaitoksessa opettaja Tuula-Leena Raiskin johdolla, 1996

Windows-media 300kbit/s Quicktime 300 kbits/s

Miten ohjata portfolion tekemistä? Tutkija Pirjo Pollari, Jyväskylän yliopisto, 1996

Windows-media 300kbit/s Quicktime 300 kbits/s