Lähdeaineisto Sivukartta
Ohjeita käyttäjälle

Rakenteet

Huonekalut jaetaan yleensä esineryhmittäin, kuten tuolit, pöydät ja vuoteet. Tässä yhteydessä tuotteet on jaettu valmistusmateriaalin perusteella. Massiivipuusta valmistetut osat ovat yleensä kapeita, kuten huonekalujen jalat, jalkoja yhdistävät sarjat, laatikoiden etu-, taka- ja sivusarjat ja sidelistat.

Puulevyistä valmistettavia tuotteita ovat mm. hyllystöt, laatikostot ja pöydät, joissa käytetään lastulevyä, MDF-levyä tai vaneria tasomaisena rakenteena. Myös liimapuulevyistä voidaan vastaavalla tekniikalla valmistaa huonekaluja. Huonekalujen suunnittelussa ja valmistuksessa suositaan kaarevia muotoja, joihin taivutetut rakenteet ja puuosien työstö CNC-koneilla tarjoavat mahdollisuuden.


Massiivipuurakenteet

Kapeutensa vuoksi osat valmistetaan tavallisesti yhdestä, suoraan laudasta tai lankusta erotetusta kappaleesta. Leveimmät kappaleet sahataan useasta osasta liimatusta sahatavara-aihiosta, joka voi olla viilutettu. Osat ovat yleensä koivua tai mäntyä. Massiivipuurakenteita käytetään esimerkiksi tuoleissa ja pöydissä, joiden rakennetta seuraavassa tarkastellaan tärkeimpien tuotteiden osalta. Tyypillisimpiä massiivipuun käyttökohteita ovat tuolit, pöydät ja vuoteet.

Ruokailu- ja sohvapöytä
Yksinkertainen ruokailupöytä muodostuu yhtenäisestä kansilevystä ja siihen kiinteästi liitetyistä jaloista. Pöytiä valmistetaan myös jatkettavilla pöytälevyelementeillä. Lisälevy asetetaan pöydän toiseen päähän kannen alapuolelta ulosvedettävän aisakehyksen varaan. Kun pöytää käytetään jatkamattomana, säilytetään lisälevyä kannen alla aisakehyksen sisällä. Sohvapöytien mallisto on varsin monipuolinen. Kansilevynä käytetään puutuotteiden lisäksi lasia ja keraamisia aineita.

Pikkutuoli
Yleisimmin käytetyssä pikkutuolissa on istuinkansi ja jalat, jotka on kiinnitetty sarjoilla toisiinsa. Liitoksena käytetään tavallisesti taso- tai pyöröreikäliitosta. Pinnatuolit kootaan sorvatuista pinnoista, istuin- ja selkäkappaleista. Istuinkappale on usein valmistettu paksusta saumalevystä. Selkäpinnojen ja jalkojen sorvatut päät toimivat liitoksissa pyörötappeina.

Vuoteet
Vuoteet ovat huonekaluja, jotka on tarkoitettu nukkumista ja lepoa varten. Sänky koostuu seuraavista osista:

 • sängyn runko

 • päädyt

 • sivut

 • pohja

 • patja

 • joustinpatja

 • sijauspatja.

Sängyn runko on yleensä puurakenteinen, mutta myös metallisia sänkyjä on markkinoilla. Tyypillinen sängyn päätymateriaali on pinnoitettu lastulevy. Sivut on rakennettu tukevasta puuaineesta. Pohja voi olla vanerista tai rakennettu joustavasti käyttämällä esimerkiksi kaarevia vanerisia säleitä. Sijauspatja on pehmustettu ja kangaspäällinen. Joustinpatja voidaan luokitella seuraaviin päätyyppeihin:

 • yksinkertaiset vaahtomuovipatjat

 • joustinpatja, jossa joustavuus on saatu aikaan metallisilla jousilla ja pehmusteilla

 • vesipatjat, jossa joustovaikutus perustuu veden hydrostaattisiin ominaisuuksiin.
   

Hyvä tietää

 1. Jos pöytien jalat ovat lähes tasapaksut ja täysin pystysuorassa, ne näyttävät olevan kääntyneitä sisäänpäin. Tämä näköharha vältetään asettamalla jalat 0,5 – 1 asteen kulmaan alhaalta ulospäin.

Tuolien kestävyysongelma liittyy yleensä takajalan liitoksiin. Materiaalin poikkisyisyys tai oksa kriittisessä paikassa voi myös aiheuttaa rikkoutumisen.


Levyrakenteet

Tasomaiset huonekaluosat voivat olla massiivisesta puusta valmistettua ns. liimapuulevyä tai maalattua, viilutettua tai muovikalvolla pinnoitettua puulevyjä tai kehysrakenteella tehtyä levyjä. Yleisimmin Suomessa käytetään lastulevyä, MDF-levyä ja vaneria.

Kehysrakenne koostuu massiivipuusta tai rimoista liimaamalla valmistetuista sivu-, pääty- ja välikehyksistä. Kehyksen liittämiseen käytetään pyöröreikä- sekä lovi- ja uurreliitoksia. Jos välikehys korvataan täytteellä ja kehyksen pintaan liimataan vaneri tai kovalevy, saadaan tyypillinen taso-ovi.

Siderakenteiden tarkoituksena on pitää huonekalu- tai kalusterakenne koossa, antaa sille riittävä lujuus ja helpottaa rakenteen kokoonpanoa. Siderakenteet ryhmitellään seuraavasti:

 • sidelistat

 • kehysrakenteet kannen tai pohjan kiinnitykseen

 • taustat.


Sidelistoja käytetään esimerkiksi sitomaan kaappien sivuja toisiinsa. Sidelistat voivat muodostaa myös kehysrakenteen. Kansikehyksessä kiinnitetään kehykseen kansilevy ja pohjakehykseen pohja ja jalkarakenteet. Myös taustoja voidaan pitää siderakenteena, vaikka ne ovatkin osa huonekalun tai kalusteen perusrakennetta. Siderakenteet valmistetaan yleensä höylätystä sahatavarasta, mutta myös puulevystä sahattuja osia käytetään.

Siderakenteen kiinnitykseen käytetään yleisiä puuliitoksia, erityisesti pyörötappiliitoksia ja metallisia kasausruuveja.

Tyypillisiä levyrakenteita ovat laatikostot, kaapit ja komerot, hyllystöt ja vuoteet, joiden rakennetta tarkastellaan seuraavassa.


Laatikostot

Laatikosto koostuu kahdesta sivulevystä, jotka liitetään toisiinsa yleensä sidelistoilla. Liitoksena käytetään pyöröreikäliitosta tai kasausruuveja. Sidelistat korvataan usein umpinaisella kannella. Laatikostojen taustalevy kiinnitetään kyntteellä tai uurteella sivuihin. Laatikoiden kannatinlistat kiinnitetään sivulevyihin ennen rungon kokoonpanoa. Toimistokalusteiden laatikostoissa voidaan suunnitella moduleista, jolloin laatikkojärjestyksen muuttaminen on mahdollista.

Toimistokalusteiden laatikostoissa käytetään usein keskussulkimia, joilla kaikki laatikot sekä vetolevy lukitaan samanaikaisesti. Laatikostot ovat joko suoraan lattialla seisovia tai erillisellä puu- tai metallijalustalla varustettuja.


Kaapit ja komerot
Kaapit ja komerot ovat huonekalujen ja kalusteiden perusosia. Tuotteita nimitetään käyttötarkoituksen mukaan, esimerkiksi astia-, liinavaate- ja kirjakaapeiksi. Komerot kuuluvat kalusteisiin. ja ne on tarkoitettu lähinnä säilytystä varten.

Kaappien levyt ovat maalattuja tai viilutettuja tai päällystetty melamiinikalvolla. Jalustat kiinnitetään viilutettujen kaappien pohjiin ruuveilla ja liimalla. Usein kiinnitykseen käytetään tukipaloja, jotka sallivat pohjalevyn liikkumisen kosteuden vaihdellessa. Toimistokalusteisiin kuuluvat arkistokaapit varustetaan tavallisesti metallijalustoilla ja tarpeellisilla sisärakenteilla, kuten mappihyllyillä, lomakelaatikoilla ja riippukansiokehikoilla.
 

Hyllystöt

Elementtihyllystö
Hyllystöjen suunnittelussa on pyritty elementtisarjoihin, joiden vakio-osia eri tavoin yhdistelemällä voidaan koota mahdollisimman moneen tarkoitukseen ja tilaan sopivia yksiköitä. Hyllystöjen osat voidaan pakata pieneen tilaan, jolloin asiakas kokoaa tuotteen.

Elementtihyllystöjen sivut ovat levyjä tai pilareita. Hyllylevyjen tulee olla eri korkeuksille siirrettäviä. Hyllystön kokoamiseen käytetään tavallisesti kasausruuveja ja erilaisia koontiheloja. Yleisesti käytetään epäkeskokiinnittimiä, joilla hyllyn sivut saadaan sidottua.

Tavallinen hyllystö
Kiinteä hyllystörakenne rakennetaan liittämällä hyllyt sivuihin pyrstöuurre- tai pyöröreikäliitoksella. Helposti koottava ja siirrettävä hyllystö saadaan laatikkorakenteella. Siirrettävissä hyllyissä käytetään lankakannattimia tai metallista tai muovista tehtyjä hyllynkannatinnastoja.
 

Hyvä tietää

Erityisesti lastulevystä valmistetuilla hyllylevyillä on vaikeutena suuri taipuma, joka on verrannollinen levyjen pituuden tai oikeammin jännevälin kolmanteen potenssiin eli kuutioon. Seuraavassa on ohjearvoja maksimijänneväliksi viilutetuille lastulevyhyllyille:

Lastulevyn paksuus
mm

Lastulevyn suurin pituus
mm

18
22
25

700
800
900

Hyllyjen putoaminen kannattimilta on turvallisuusriski. Valmistaja voi joutua korvaamaan ”kristalleja”. Hyllyjen pituuden on siis oltava oikea, ja lisäksi on käytettävä sopivia kannattimia.

Ovien ja laatikoiden käyntivarat ovat tärkeä laatutekijä, sillä liian pienet käyntivarat vaikeuttavat toimintaa ja liian suuret heikentävät ulkonäköä. Oikea käyntiväli riippuu kosteudesta ja tuotteen rakenteesta.

Osien käyryys tai vääntymä on selviä ulkonäkö- tai toimintavikoja. Rakenteiden symmetrisyys paksuussuunnassa pienentää käyristymisriskiä.


Taivutetut ja muut erikoisrakenteet

Taivutettujen rakenteiden käyttö huonekaluteollisuudessa on varsin yleistä. Ne antavat huonekaluille pehmeän ja teräväsärmäisyydestä poikkeavan muodon. Valmistuksessa säästetään raaka-ainetta ja työtä, sillä kaarevuuden saamiseksi ei tarvita varsinaisia työstöjä tai liitoksia. Seuraavassa kuvassa havainnollistetaan huonekalujen levyjä taivutettaessa käytettäviä rakenteita.