Lähdeaineisto Sivukartta
Ohjeita käyttäjälle

Pienesine

Pienesineillä tarkoitetaan tässä yhteydessä puusta valmistettuja kooltaan pienehköjä (esine voidaan ottaa kohtuudella käsiin tarkasteltavaksi) käyttö- ja koriste-esineitä. Näissä esineissä tuotteen idea on kaiken A & O, sillä jos esineellä ei ole ideaa, ei se ole kiinnostava eikä herätä asiakkaassa ostohalua, vaikka ehkä täyttäisikin hänen välittömän tarpeensa.

Koska esinettä voidaan tarkastella ”omissa käsissä” voidaan kaikki pienimmätkin materiaaliset, valmistus- tai muut laatuviat havaita erittäin helposti, ja tämä nostaa laadun keskeiseksi valmistuskriteeriksi näissä esineissä.
 

Ominaisuudet
Pienesineiden ominaisuuksia tarkastellessa voidaan erotella toiminnalliset, esteettiset ja valmistukselliset ominaisuudet:

 1. toiminnallisesti: esineen tulee toimia siten kuin se on suunniteltu, esim. käyntikorttirasian tulee soveltua erilaisille käyntikorteille, kestää kuljetusta ja kulutusta jne.

 2. esteettisesti: esineen tulee olla kaunis katsella, mutta kestää myös käyttöä, ilman että siihen tulee näkyvää esteettisesti häiritsevää vikaa esim. likaantumista

 3. valmistuksellisesti: mikäli kyseessä ei ole artistinen uniikkituote, tulee pienesineen olla helpohkosti valmistettava sarjatuote, jolloin voidaan tehokkaasti tuottaa esineitä kohtuuhinnoin sekä varmentaa tehtävien esineiden laatua valikoimalla isommasta määrästä parhaat myytäväksi.


Materiaali

Materiaalit tulee valita niin, että siitä todella voidaan valmistaa kyseisiä esineitä riittäviä määriä. Tämä vaatii hyvää materiaalien ja valmistustapojen tuntemusta, jotta saataisiin riittävästi ”irti” kustakin materiaalista. Usein hyvät esineet erikoisista materiaaleista epäonnistuvat, koska kyseistä materiaalia on hankalaa saada riittävän laadukkaan jatkossa.

Visakoivuisen rasian valmistaminen on kallista, johtuen runsaasta materiaalin hukasta.


Tuotteistaminen
Hyvän idean tuotteistaminen on jatkuvaa kompromissien tekoa, esteettiset ja käytännölliset ominaisuudet joudutaan sovittamaan materiaaliin ja valmistustekniikkaan sekä vielä nämä kaikki sarjavalmistukseen. Tuotteistamisprosessi on usein varsin pitkä ja se tulee jaksaa viedä loppuun asti, jotta nähdään, tuleeko ideasta koskaan käyttökelpoista tuotetta.
Tuotantoon valitaan esineet, joita voidaan "oikeasti" valmistaa myytäviä määriä.

 

   
Työn kulku
Esimerkkinä pienesine projektista on käyntikorttilaatikon valmistus; laatikossa voidaan toki säilyttää muitakin asioit, mutta markkinoinnillisesti on hyvä nimetä jokin esineen käyttötarkoitus.
 1. materiaalin valinta

 2. aihioiden kaappaus

 3. mitallistaminen/reunahionnat

 4. vannesahaus aihioiksi

 5. aihioiden hionta

 6. aihioiden jyrsintä

 7. aihioiden pintakäsittely

 8. aihioiden katkaisu

 9. rungon kasaus

 10. liitosten jyrsintä

 11. liitospalojen teko ja liimaus

 12. liitospalojen tasaus ja loppuhionta

 13. viimeistely ja pintakäsittely II

Saman rasian yhdeksän versiota: Visakoivu, lämpökäsitelty koivu, raita, vaahtera, jalava, tammi, lehtikuusi sekä edessä pihlaja ja kataja


Kustannukset

Materiaalikustannukset/yksikkö jäävät pieniksi, koska voidaan hyödyntää suhteellisen pieniä kappaleita; lähinnä lyhyitä, minimimitta pituudessa on n. 400 mm, joka sopii vielä hyvin hiottavaksi esim. leveänauhasantaajalla. Leveyden osalta minimileveyden olisi oltava n. 100 mm ja paksuus n. 50 mm, nämä mitat riippuvat siitä, tehdäänkö rasia yhdestä ja samasta puukappaleesta. Aihio kokoina mitat ovat 400 x 40 x 5 mm sekä 215 x 60 x 5 mm / rasia lisäksi liitoskappaleita varten 160 x 10 x 3 mm aihio puulajista, josta syntyy kontrastia varsinaisen laatikon kanssa. Jos ei halua vartavasten valmistaa tietytyä erää rasioita voi tällaisia aihiotarpeita pistää sivuun muiden töiden hukkapaloista ja siten koota riittävä määrä materiaalia työrupeamaan, että saa muutamia kymmeniä kappaleita tehtyä.

Tekemisen kustannukset pysyvät pieninä, jos tehtäväksi valitaan riittävän suuri erä, eri materiaalien mukaantulo ei haittaa, jos materiaalien koot ovat suhteellisen lähellä toisiaan, tällöin samalla asetteella voidaan työstää useampia materiaaleja perätysten. Samoin pintakäsittelyn I-vaihe tulee tehdä ”pitkään” tavaraan, sillä pienten ja ahtaiden nurkkien pintakäsittely on tavattoman vaikeaa ja hidasta. Pintakäsittelyn II-vaiheessa vain viimeistellään pintakäsittelyllä mahdollinen hioutunut ulkopinta kasauksen jälkeen. Jotkin puulajit esim. kataja voidaan kokonaan jättää pintakäsittelemättä, sillä tällöin menetetään katajalle ominainen tuoksu, joka lisää tuotteen kiinnostavuutta.


Markkinointi
Esimerkkituotetta on markkinoitu liikelahjaksi sekä pieneksi tuliaislahjaksi lähinnä yksityisille asiakkaille, mutta myös suuremmille organisaatioille.


Hinnoitteluesimerkkejä
Esimerkkituotteet on hinnoiteltu siten, että 7 puulajia; tavallisimmat on hinnoiteltu 15 €/kpl sis. ALV, mutta kataja ja visakoivu maksavat 25 €/kpl. Hintaero johtuu siitä, että sekä kataja ja visakoivu ovat lähtömateriaaleina hankalampia käsitellä, katajaa on vaikea saada yli 60 mm paksuna virheettömänä/lähes virheettömänä kansiin ja pohjiin. Visaa vastaavasti on vaikea saada sellaisessa muodossa, että se sopii pienesineeseen, johon visan tulee olla tiheää ja pienikuvioista. Parhaaksi tässä osoittautui ns. oksavisa, jossa ongelmat ovat taas samat kuin katajassa.

 

 
Piirustukset käyntikorttilaatikoston valmistamiseen: