Lähdeaineisto Sivukartta
Ohjeita käyttäjälle

Terävalmistus

Leikkaava terä muodostuu toimintansa kannalta kahdesta osasta, varsinaisen leikkuutyön ja lastuamisen suorittavasta terästä ja runko-osasta, jonka tehtävänä on siirtää leikkuuvoimia. Nämä asettavat erilaisia vaatimuksia terämateriaalille. Leikkaavan särmän on pysyttävä terävänä mahdollisimman kauan ja uudelleenteroituksen on oltava mahdollisimman helppoa.
 

Tyypit ja toiminta
Terät voidaan toimintaperiaatteen ja työstötuloksen perusteella jakaa seuraaviin ryhmiin:

  • sahaavat terät, jotka jakavat työstössä kappaleen osiin

  • leikkaavat terät, jotka irrottavat osia puusta, esim. höyläys, jyrsintä

  • poraavat terät, joilla tehdään halutun muotoinen ja kokoinen reikä tai syvennys

  • hiovat terät, jotka ovat geometrisesti epämääräisen muotoisia leikkaavia teriä

Toimintatavan mukaan terät voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin:

  • kiinteällä akselilla varustetut terät (jyrsimet, porat)

  • akselille asennettavat terät (pyörösahat, kursot ja kutterit)

  • nauhamaiset terät (vannesahat, ketjusahat)

  • edestakaisin liikkuvat terät (kehyssahat).

Teränvalmistus on tarkkuutta vaativa toimenpide.

     

Materiaalit
Leikkaavaan terään kohdistuu erilaisia rasituksia, joita sen tulisi kestää. Samalla runkoaineen tulisi olla lujaa ja kestää erilaisia kuormituksia. Terät voidaan tehdä joko niin, että leikkaava osa ja terärunko ovat samaa materiaalia, tai niin, että leikkaava osa ja runko ovat eri materiaalia.

Lämpökäsittelyllä luodaan terän kulutus ja kestävyysominaisuudet.


 

Hyvälle terämateriaalille asetettavia vaatimuksia ovat:
KOVUUS SITKEYS HIOTTAVUUS
KULUMISKESTÄVYYS MUOVATTAVUUS LÄMMÖNKESTÄVYYS
EDULLINEN HINTA    

Hiiliteräs on yleisin sahanterien terämateriaali. Sitä käytetään yleisesti myös puuporan ja jyrsimen terissä.

Pikateräs (High Speed Steel, HSS) valmistetaan seostamalla terästä runsaasti kromilla, wolframilla, molybdeenilla ja vanadiumilla. Pikateräs kestää paremmin kulutusta ja korkeampia käyttölämpötiloja kuin hiiliteräs. Sitä käytetään runsaasti erilaisissa työkaluissa.

Stelliitti on metalliseos, joka sisältää 2 - 4 % hiiltä, 25 - 33 % kromia, 5 - 20 % wolframia, 20 - 55 % kobolttia ja 0 -10 % rautaa. Stelliittiä käytetään pyörö- ja vannesahojen terissä.

Kovametalli on sintraamalla wolframikarbidista ja yleensä koboltista valmistettu tuote. Puutuoteteollisuuden teriin sopivat K10, K20, K30 ja K40, joista K40 on sitkein ja soveltuu männylle ja kuuselle. Lastulevyille ja vastaaville sopivat K20 ja muoveille ja laminaateille K30 ja K10.

Timanttia käytetään erilaisissa terissä leikkaavana osana. Mekaanisessa metsäteollisuudessa timanttia käytetään pääasiassa puusepänteollisuudessa levyjen muotosahauksessa. Timantin etuna on sen suuri kulumiskestävyys, haittana korkea hinta.

 Suomalainen teränvalmistaja

Suomalainen puuntyöstökoneiden terien valmistaja

Saksalainen terävalmistaja

Kanadalainen terävalmistaja