Kurssilaisten sivut
 

                    Palaa valikkoon          
    

 

LÄHTEET

Halila Aimo. Iitin historia II. Kunnallishallinnon synnystä ja ylisen Kymenlaakson teollistumisen alkamisesta toiseen maailmansotaan. Lahden Kirjapaino- ja sanomalehti- OY, Lahti 1966.

Kausalan ratamestarin asunnon puutarhan suunnitelma vuodelta 1957. Säilytetään rautatiemuseon arkistossa.

Kausalan rataprofiili 1800- luvun lopulta. Säilytetään Rautatiemuseon arkistossa.

Rautateiden arkkitehtuuri. Asemarakennuksia 1857- 1941 Stationsbyggnader. Suomen rakennustaiteen museo ja Alvar Aalto- museo. Näyttelyjulkaisu 1984, Helsinki.

Rautatiehakemisto 1931. Kustannusosakeyhtiö Airut, Helsinki 1931.

Rautatiehakemisto 1947. Sisämaan kirjapaino OY, Pieksämäki 1947.

Rautatiehakemisto 1963. V.R. Liikennevirkamiesyhdistys r.y.i osasto, Kokemäki 1963.

Rautatiematrikkeli 1904. Östra Finland, Wiipuri 1904.

Rinne Matti. Aseman kello löi kolme kertaa, Suomen rautateiden kulttuurihistoriaa. Otava, Keuruu 2001.

Suomen valtionrautatiet 1862- 1912. Historiallis- teknillis- taloudellinen kertomus. Osa 2. Suomen valtionrautatiet, Helsinki 1916.

Valanto Sirkka. Suomen rautatieasemat vuosina 1857- 1920. Museovirasto rakennushistorian osasto, Helsinki 1982.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-> Palaa valikkosivulle