Nämä sivut kertovat teknologiasta, teknologian tekijöistä, historiasta ja nykypäivästä. Ne johdattavat sinut pintaa syvemmälle, tutustumaan siihen, miten pyörät pyörivät, sekä pohtimaan uhkia ja mahdollisuuksia, ehkäpä omaa tulevaisuuttasikin. Materiaali koostuu asiantuntijoiden kirjoittamista artikkeleista, tehtävistä ja niitä täydentävistä linkeistä.

Sivut on laadittu lukion Teknologia ja yhteiskunta -aihekokonaisuuden käsittelyn avuksi, etsitpä sitten aihetta tai sisältöä pieneen tuntitehtävään tai opinnäytteeseen. Oman elämänuran valinta tai ihmiskunnan tulevaisuus eivät nekään ole mitättömiä syitä teknologiaan tutustumiseen.

"Teknologia ja yhteiskunta ja niiden kehittyminen ovat sidoksissa toisiinsa. Yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat teknologian kehityksen suuntaan. Myös teknologian kehittymisellä on vaikutusta yhteiskunnan toimintaan. Näitä kahta ei voi erottaa toisistaan, varsinkaan kun teknologialla ei tarkoiteta vain tieto- ja viestintäteknologiaa, ns. huipputeknologiaa (high tech), vaan rakennettua ympäristöä yleensäkin."
Etälukion Teknologia ja yhteiskunta -verkkomateriaali.

tekijät
 
Teknologian kehittyminen
Teknologia ja talous
Teknologian tekijöitä ja tuloksia
Energia
Kodin teknologia
Materiaaliteknologia
Metsä
Liikenne
Terveyden teknologia
Viestintä
 
Ainekohtaiset opiskelutehtävät