Tavoite

Verkkotuote Tilastollisia menetelmiä on verkkoympäristössä toimiva opiskelumateriaali, jonka tavoitteena on perehdyttää opiskelija tilastollisten menetelmien perusteisiin.

Materiaalin avulla kehitetään taitoa

  • lukea tilastollisia esityksiä

  • esittää tilastotietoa

  • laskea tavallisimpia tilastollisia tunnuslukuja

  • tulkita tunnuslukujen antamaa informaatiota

  • ymmärtää eri tilastollisten toimenpiteiden käyttövaatimukset ja sovellettavuus.

Kohderyhmä

Materiaali soveltuu tilastotieteen perusopintoihin koulutusalasta riippumatta, edellytyksenä on ainoastaan peruslaskutoimitusten hallinta.

Esitystavat

Laaja teoriateksti on jätetty oppikirjoissa esitettäväksi. Materiaalissa on kuitenkin lyhyt määrittely kulloinkin käsiteltävästä termistä tai menetelmästä. Sanastossa on myös tekstimuotoisia määrittelyjä ja lisäselvityksiä.

Käsitteitä ja menetelmiä havainnollistetaan sekä kielellisesti, matemaattisesti että visuaalisesti. Materiaali toimii vuorovaikutteisesti siten, että opiskelijalla on mahdollisuus tutkia datassa tapahtuvien muutosten vaikutuksia tunnuslukuihin ja kaavioihin sekä arvioida ja kokeilla menetelmiä erilaisten aineistojen pohjalta. Asioiden monipuolisen tarkastelun ja opiskelijan oman vaikutusmahdollisuuden tavoitteena on paitsi havainnollistaa käytettyjä menetelmiä, ennen kaikkea syventää oppimista ymmärtämisen tasolle sekä motivoida tilastollisten menetelmien opiskeluun ja käyttöön.

 Ylös