Kartpromenad i Köpenhamn

I lärobjektet tar du dig fram i centrum av Köpenhamn med hjälp av en ”talande karta”. Din uppgift är att leva dig in i turistens roll och röra dig på kartan med hjälp av instruktioner. Rutten går från Hovedbangården till Tivoli.

Det är bra att börja med uppgiften Ordpatiens, i vilken du ska tömma bildrutan genom att hitta de rätta översättningarna till orden. Gå på turen efter att du har gjort Ordpatiens och har orden i färskt minne. Använd uppgiften Bygg meningar för att repetera. Denna uppgift är ett pussel där du ska bilda hela meningar.