Huvudsida
Netlibris
Litteraturcirklar
Bokbrickor
LäsdiplometKontaktuppgifter
 

NETLIBRIS

De virtuella Netlibris-litteraturcirklarna är ett gemensamt projekt för undervisningen i litteratur i olika skolor.

Netlibris-projektet började år 1996 med Matilda i Esbo och Utbildningsstyrelsen finansierade projektet till år 2007. Efter det finansieras Netlibris-arbetet med kommunernas egna medel.

Flera olika lärare har skapat Netlibris-sidorna. Bokdatabasen är den mest betydande delen av Netlibris.

Bland de olika ämnesvis grupperade bokbrickorna kan elever i olika åldrar hitta böcker som intresserar dem.

Netlibris är det gemensamma namnet för de virtuella litteraturcirklarna. Litteraturcirklarna på svenska är Emil för förskola och åk 1-2, Matilda för åk 3-6, Sinuhe för åk 7-9 och Odysseus för gymnasiet.

Vi hoppas att så många elever och lärare som möjligt tar i bruk Läsdiplomet för smarta läsare, vilket baserar sig på Netlibris bokbrickor.