1.       Vårt solsystem föddes ur ett jättestort moln av gas och stoft. Gasen bestod av väte, den enklaste av alla atomer
 
 
 

  

2       Ju mindre gasmolnet blev, desto hetare blev det i molnet och desto snabbare roterade molnet. Tyngdkraften (gravitationen) tvingade molnet att krympa. Samtidigt började det snurra.
 

 

3       Rotationen gjorde att molnet plattades till och såg ut som en diskus med en boll i mitten. 

 

4        När molnet blev hetare, rörde sig väteatomerna allt snabbare. Till slut rusade de fram med våldsam fart. Det ledde till att två väteatomer krockade. Då bildades ett helt nytt ämne, helium, med två protoner och två elektroner.
 

5      Då väteatomerna slogs ihop till helium, frigjordes energi. Den energin gjorde molnet så hett, att det började lysa. Solen hade tänts.

6.     Den diskusliknande skivan runt den nytända solen bestod av stoft av kisel, syre, järn och andra grundämnen. Ur den skivan bildades sedan jorden och de andra planeterna. 

7.    Planeterna rör sig inte hur som helst runt solen. Alla planeter rör sig åt samma håll och på samma “våning”. Det gör de för att de föddes ur samma skiva runt solen.

8.  De fyra planeterna närmast solen är uppbyggda av materia som sten och järn. De har hård yta. Men de planeter som finns längre borta  från solen består av väte- och heliumgas.
Sammanfattning: Vårt solsystem bildades alltså ursprungligen ur en roterande skiva av gas och stoft. Materian i skivan samlade ihop sig till solen i centrum och planeterna runt omkring.


© Skolkanalen 2000