© Skolkanalen 2000
Solen och tidvattnet

Solen påverkar också tidvattnet. Men trots att solens tyngdkraft är 27 miljoner gånger starkare än månens, har solen mindre effekt på tidvattnet. Det här beror på att solen är så långt borta från jorden jämfört med månen.