© Skolkanalen 2000
Månen och tidvattnet

Tyngdkraften spelar en stor roll i universum. Föremål med större tyngd drar till sig föremål med mindre tyngd. Därför kretsar jorden kring solen och månen kring jorden, istället för att flyta omkring fritt.

Månens tyngdkraft påverkar också jorden. Tyngdkraften drar i jordens hav så att de buktar utåt. Skillnaden är ofta cirka en meter. Då jorden roterar, rör sig utbuktningarna kring jorden.

Tidvattnets variationer kallas "ebb" när det är lågvatten och "flod" när vattnet är högre än normalt. Ebb och flod märks bäst kring jordens ekvator.