Materialet riktar sig till studerande som ska avlägga grundläggande yrkesexamen inom säkerhetsbranschen. Effektiv identifiering av olika former av risker är en av de viktigaste yrkesfärdigheterna för den som arbetar inom säkerhetsbranschen. Dessa övningar hjälper dig att identifiera riskfaktorer och förebygga olyckor, olycksfall och skador. Materialet ger också inblick i en teoretisk kunskap om identifiering av riskfaktorer och om riskhantering med hjälp av bestämmelser och lagar.

Läromedlet kan användas som stöd- och hjälpmedel vid när-eller distansundervisning för grundexamen inom säkerhetsbranschen, specialyrkesexamen för säkerhetsövervakare och yrkesexamen för väktare, fastighetsskötare och expeditionsvakt.