Det virtuella örat

Webbprogram
om ljud, buller och hörsel

Programmet kräver Macromedia Flash Player 6.

Obs!
Programmet innehåller ljudprov som har spelats in i stereo med mikrofoner i ett konsthuvud. Konsthuvudet har formats som ett människohuvud och mikrofonerna har monterats in på öronens plats. Vi rekommenderar därför hörlurar för att säkerställa en så naturlig ljudåtergivning som möjligt. Samtidigt minskar också bullerföroreningen i miljön.

© 2003 Utbildningsstyrelsen och Oppomedia Oy