UBS

VARDAGSMATEMATIK

Pekka Norlamo:
Lottomatematik

Lotto-spelets utsprungsland är Italien. Antalet kulor i Lotto samt antalet vinstnummer och tilläggsnummer varierar från land till land. I vårt land förekommer ett nationellt lotto samt det nordiska Viking-lotto. I det finländska lotto-spelet finns det 39 nummer bland vilka det utlottas 7 egentliga vinstnummer och 3 tilläggsnummer. Vikinglotto har 48 nummer med 6 vinstnummer och 3 tilläggsnummer.

Lotto-spelet i vårt land har varierat under årens lopp. Lotto-spelet inleddes i början av år 1971 på så sätt att antalet nummer var 40 och bland dessa utlottades 6 vinstnummer och 3 tilläggsnummer. Detta gällde under hela år 1971, men från början av år 1972 och ända fram till den 39 omgången år 1980 utlottades endast 2 tilläggsnummer.

Från och med omgång 40/80 ända fram till omgång 1/86 fanns det 37 nummer i lotto. Bland dessa var 7 vinstnummer och 4 tilläggsnummer. Under en kort tid härefter; omgångarna 2/86 - 16/86 fanns det 39 nummer, bland vilka 7 var vinstnummer men inga tilläggsnummer. Alltsedan omgång 17/86 har det nuvarande systemet gällt: 39 nummer bland vilka 7 egentliga vinstnummer och 3 tilläggsnummer.

Omgång 38/90 hade den största veckoomsättningen, ca 80 miljoner mk. Under de fyra föregående omgångarna hade ingen rad med 7 rätt påträffats. Vinstsumman för 7 rätt var därför rekordstor, nämligen 23,4 miljoner mk. Under omgången påträffades 2 rader med 7 rätt varför vinstsumman var ca 11,7 miljoner mark. Den hittills största enskilda vinstsumman förekom i omgång 3/91 då vinstsumman för 7 rätt var 20 009 533 mk.

Lottouppgifter

Nivå A
Nivå B
Nivå C
Svaren till föregående uppgifter

Nivå A

Antalet olika lottorader är totalt 15 380 937. Om alla dessa rader ifylls får man säkert 7 rätt.

I grafiska räknare och i de flesta funktionsräknare finns tangentknappen nCr. Med denna kan man beräkna hur många möjligheter det finns att välja r element bland n element. Antalet olika lottorader erhålls genom att räkna hur många möjligheter det finns att välja 7 nummer bland 39 nummer, dvs 39 nCr 7.

1. Hur länge tar det att fylla i alla möjliga lottorader, om en rad kräver 10 sekunder ?

2. En lottokupong innehåller 12 rader. Hur många kuponger behövs det för att fylla i alla tänkbara rader ? Hur hög skulle stapeln av alla dessa lottokuponger vara, då en stapel med 40 kuponger är ca 5 mm hög ?

3. Hur länge skulle det räcka att ta emot alla dessa lottokuponger i en kiosk, om en kupong kräver 2 sekunder?

4. En lottorad kostar 3 mk. Hur mycket kostar alla rader tillsammans ? Hur länge borde man spara veckopengar, om veckopengen är 5 mk ?

Nivå B ( kräver procentbegreppet)

Vinsterna fördelas idag utgående från veckoomsättningen på följande sätt:
7 rätt 10,0 %
6 rätt + tilläggsnummer 2,8 %
6 rätt 2,9 %
5 rätt 4,5 %
4 rätt 18,9 %

5. Hur många procent av veckoomsättningen utdelas i vinst ?

6. Ungefär 40 % av finländarna lottar varje vecka och ca 17 % lottar aldrig. Finländarna är ca 5,1 miljoner.

a) Hur många finländare lottar varje vecka ?
b) Hur många finländare lottar aldrig ?
c) Hur många procent flera är de som lottar varje vecka än de som aldrig lottar ?
d) Hur många procent färre är de som aldrig lottar än de som lottar varje vecka ?

7. År 1996 användes i Finland ca 429 mk per invånare på lotto. Hur stor är vecko- omsättningen i medeltal ? Om man bortser från de personer som aldrig lottade så hur mycket pengar i medeltal användes till lotto av personer som alltid eller ibland deltog i lotto under år 1996 ?

8. Ett system med 8 nummer kostar 108 mk. Varför ?

Nivå C (kräver sannolikhetslära)

Under omgångarna 2/86 - 13/97 ( totalt 586 omgångar) förekom oftast numren 9, 16 och 26 som vinstnummer, var och en 124 gånger. Nummer 18 förekom minst ofta, endast 75 gånger.

9. Beräkna t.ex. med hjälp av normalfördelningen, hur stor sannolikheten är att ditt lyckonummer under de följande 586 omgångarna förekommer

a) mera än 123 gånger
b) mindre än 76 gånger
om alla nummer är lika sannolika under varje omgång.

Under omgång 13/97 var vinstfördelningen följande:

7 rätt 2 st 1 965 612 mk
6 rätt + tilläggsnummer 19 st 57 933 mk
6 rätt 231 st 4 935 mk
5 rätt 12 201 st 144 mk
4 rätt 194 948 st 38 mk

Veckoomsättningen var 39 312 240 mk.

10. Hur många rader med
a) 7 rätt b) 6 +1 rätt c) 6 rätt d) 5 rätt e) 4 rätt
skulle det finnas om alla tänkbara lottorader ifylls ?

11. Hur mycket skulle du ha fått tillbaka i vinst under omgång 13/97 om du inlämnat alla tänkbara rader ?

12. Hur stor är sannolikheten att en lottorad med 7 rätt innehåller endast udda nummer ?

13. Hur stor är sannolikheten att en lottorad med 7 rätt inte innehåller två efter varandra följande tal ?

Svar

e-mail:
Erkki.Luoma-aho@oph.fi
Adressen:
Utbildningsstyrelsen/
Erkki Luoma-aho
PL 380
00531 Helsinki

Tillbaka till början av sidan