Go to EDUFI HomePage
Vardagsmatematik
Utbildningsstyrelsen startar här utgivningen av en serie med praktiskt betonade matematikuppgifter "Matematik i vardagslivet". Varje avsnitt kommer att innehålla uppgifter för lågstadiet, högstadiet och gymnasiet. Nya uppgifter publiceras en gång i månaden. Efter uppgifterna hittar du adressen till vilken du kan skicka svaren. De bästa svaren belönas med CD-ROM -skivor. CD-ROM -skivor utlottas också bland alla som svarat.

Vardagsmatematik

Ytterligare information om EDUFI-sidorna
webmaster@edu.fi

November 1997