Sök finska ord:
A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L,
M, N, O, P, R, S, T, U, V, Y, Ä,

 
Utbildningssektorer
Examina inom yrkesutbildningen
  - Examina på andra stadiet
  - Examina på institutnivå
Yrkeshögskoleexamina
Universitet, utbildningsområden och examina
Kommentarer och förslag mottas med tacksamhet: gun.lindstrom@oph.fi

©Utbildningsstyrelsen/Forskningscentralen för de inhemska språken
Redaktör Susanna Karjalainen

Images by Corel Corporation. The images may not be saved or downloaded.