oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Mekaniikka > 2. Miksi laakerit vaurioituvat

Seuraava | Edellinen

2. Miksi laakerit vaurioituvat

Miksi laakerit vaurioituvat
Vain murto-osa käytössä olevista laakereista vaurioituu. Suurin osa laakereista kestää kauemmin kuin koneet tai laitteet. Laakeri voi vaurioitua useasta syystä – ennakoitua suuremmasta kuormituksesta, tehottomista tiivisteistä tai sovitteista, jotka ovat liian tiukkoja ja aiheuttavat tällöin liian pienen laakerivälyksen jne. Jokainen näistä tekijöistä aiheuttaa tyypiltään erilaisen vahingon ja jättää näin oman leimansa laakeriin. Vahingoittunutta laakeria tutkimalla on siis useimmiten mahdollista löytää vahingon syy ja näin tehtyjen havaintojen perusteella ryhtyä toimenpiteisiin vahingon toistumisen ehkäisemiseksi.

Noin kolmannes laakereiden vaurioitumisista johtuu laakereiden puutteellisesta voitelusta. Toinen kolmannes taas johtuu epäpuhtauksista ja laakereiden virheellisestä käsittelystä. Loput laakerit vaurioituvat huonon linjauksen, epätasapainon, tärinän tai muiden vastaavien seikkojen seurauksena.

mekaniikka_laakerit_kuva2a.jpg
mekaniikka_laakerit_kuva2b.jpg

Etusivu > Mekaniikka > 2. Miksi laakerit vaurioituvat Seuraava | Edellinen