oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Sivukartta

Sivukartta

4. Kunnossapidon tietojärjestelmät
    1 Yleistä kunnossapidon tietojärjestelmistä
    2 Kunnossapidon tietojärjestelmän osa-alueet
    3 Kunnossapitojärjestelmän toiminnot
    4 Tietotekniikka - käyttö ja verkot
5. Kunnossapidon organisointi
    1 Kunnossapidon organisoitumismalleja
    2 Kunnossapidon toimintamalli
    3 Kunnossapidon henkilöstö
    4 Tuottava kunnossapito
6. Kunnossapidon kohteiden vikaantuminen
    1 Vikojen analysointi
    2 Johdanto luotettavuustekniikkaan
7. Kunnossapidettävyyden ja
    kunnossapitovarmuuden suunnittelu
    1 Laitossuunnittelun vaikutukset
       kunnossapitokustannuksiin

    2 Kunnossapidettävyyden ja
       kunnossapitovarmuuden huomioon
       ottaminen suunnittelussa

    3 Kunnossapito-ohjelman suunnittelu

SÄHKÖTEKNIIKKA JA AUTOMAATIO
Automaatiojärjestelmät
 1
Johdanto
 2 Automaatiojärjestelmä    => Tehtävät
 3 Logiikkaohjausjärjestelmä  => Tehtävät
 4 Anturin kytkeminen logiikkayksikköön => Tehtävät
 5 Toimilaitteen kytkeminen logiikkayksikköön => Tehtävät
 6 Vian etsiminen ja korjaus logiikkajärjestelmästä
 7 Logiikkajärjestelmään liittyviä käytännön vikatilanteita
 8 Linkit
Teollisuuden sähkökunnossapito
 1
Johdanto ja ohjeita koulutusmateriaalin käytölle
 2 Sähkötyön pätevyysvaatimukset
       => CASE1: Sähkötyöturvallisuuskokeen kysymyksiä ja vastauksia. (SFS6002) (tekn.tietoja)
       => CASE1: Pohdintatehtäviä
 3 Mitä on teollisuuden sähköistys ja siihen liittyvä kunnossapito?
 4 Sähkökunnossapidon toiminnot
       => CASE2: Ennakoiva kunnossapito: Lämpökameramittauksissa on todettu normaalista
                         poikkeavaa lämmön kohoamista...

       => CASE3: Korjaava kunnossapito: Sähkömoottorin nopeudensäätöön käytettävän
                         taajuusmuuttajan antaa eri vikailmoituksia.

       => CASE4: Korjaava kunnossapito: Nosto-ovi ei toimi kuten pitäisi.
       => CASE5: Ennakoiva kunnossapito: Laitteiden vaihto tai huolto huoltoseisokissa.
       => CASE6: Parantava kunnossapito: Vaihdetaan vanha laite uuteen.
 5 Sähkötekniikan perusteita: Ohmin laki, ...
       => CASE7: Esimerkkejä tasasähköpiirien kaavojen käytöstä
 6
Sähkökunnossapidon mittauksia
 7 Sähköpiirustusjärjestelmä: päävirtapiirikaavio, ...
       => CASE8: Mitä voidaan lukea ja päätellä nosto-oven toiminta kaaviosta?

MEKANIIKKA
Laakerit
1
Laakerien kestoikä
2 Miksi laakerit vaurioituvat
3 Laakerit harjoitustehtävä
Pumput
1
Pumpputyypit
2 Harjoitustehtävä: Miksi pumpusta ei tule
   nestettä?

3 Harjoitustehtävä: Liian pieni (tai epätasainen)
   virtaus?

4 Harjoitustehtävä: Pumppu kuumenee liikaa tai
   leikkaa kiinni?


Puristusliitos

Kiinnijuuttuneet mutterit

Yleismittarit ja niiden käyttöLinkkejä

Tekijät

Lähdemateriaalia

edufi.jpg

Kunnossapitoyhdistys ry
Kunnonvalvonta

1
Johdanto kunnonvalvontaan
2 Värähtelymittaukset
3 Kulumishiukkasanalyysi
4 Hyötysuhdemittaukset
5 Lämpökamera
6 Virta-analyysi
Voiteluhuolto
  - Voiteluaineet
    1
perusteet
    2 luokitus
    3 voiteluöljyt
    4 lisäaineet
    5 voitelurasvat
    6 kiinteät
    7 sekoitettavuus
  - Voitelulaitteet
    8
voitelulaitteet
  - Voitelujärjestelmät
    9
keskusvoitelu
  10 kiertovoitelu     
Korroosionesto
1
perusteet
2 esiintymismuodot
3 estotekniikka