oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Mekaniikka > 6. Voiteluaineet: Kiinteät

Seuraava | Edellinen

6. Voiteluaineet: Kiinteät

Äärimmäisissä käyttöolosuhteissa, joissa nestemäisillä voiteluaineilla (mineraaliöljyt ja synteettiset nesteet) ei enää saavuteta tyydyttäviä tuloksia, on menestyksellä käytetty kiinteitä voiteluaineita. Tällaisia käyttöolosuhteita synnyttävät hyvin korkeat ja hyvin matalat lämpötilat, suuret ominaiskuormitukset, pienet liukunopeudet sekä ympäristövaikutuksia aiheuttavat tekijät kuten säteily, hapot ja voimakkaasti vaikuttavat olosuhteet.

Grafiitti

Voitelutarkoituksiin käytetään hyvin puhdasta pulverimaista (hiukkaskoko < 1 µm) ns. kolloidigrafiittia. Normaalioloissa grafiitti on kestävää n. 400 °C:seen asti. Se palaa n. 500 °C:ssa hiilidioksidiksi (CO2). Grafiitin kitkaa pienentävä vaikutus johtuu sen kerroksellisesta kiderakenteesta.

Molybdeenidisulfidi (MoS2)

Molybdeenidisulfidilla on samankaltainen kerroksellinen kiderakenne kuin grafiitilla, ja se mahdollistaa hyvin pienet kitka-arvot rajakitkaolosuhteissa. Yli 400 °C:ssa molybdeenidisulfidi hapettuu molybdeenitrioksidiksi, jolla on kuluttava vaikutus. Siksi tätä lämpötilaa pidetään MoS2:n käytön ylärajana.

Muita mineraaliperustaisia voiteluaineita

Muita kiinteitä voiteluaineita, joilla on kerroksellinen kiderakenne, ovat mm. booraksi, kadmiumkloridi, boorinitridi ja sinkkistearaatti. 

Kun käytetään kiinteitä voiteluaineita, joilla on kerroksellinen kiderakenne, riittävä kalvonpaksuus suuntautuneine, hyvin pintaan tarttuvine lamelleineen on tärkeä. Edellytyksenä on, että pinnat ovat kuivat ja puhtaat ja että pulveria hierotaan pintaan voimakkaasti. 

Muovit

Muoveilla, kuten polytetrafluorietyleenillä (PTFE) ja polyetyleenillä, on hyvin pieni kitkakerroin terästä vasten. Siksi näitä muoveja käytetään kuivakäynnillä käyviin laakerointeihin tarkoitettujen laakereiden raaka-aineina ja pulverimaisina aineina tahnamaisissa ja nestemäisissä esikäsittelyaineissa. Näitä ovat mm. booraksi, kadmiumkloridi, boorinitridi ja sinkkistearaatti. 

Käyttö

Kiinteät voiteluaineet kulkeutuvat voitelukohteeseen yleensä lietteenä kantonesteessä. Tämä voitelutapa edellyttää, että on mahdollista valmistaa stabiilia lietettä. Se on helpompaa grafiitin kuin MoS2:n kohdalla, koska grafiitin tiheys on pienempi.

Kiinteitä voiteluaineita käytetään avohammaspyöriin, raskaasti kuormitettuihin niveliin, liukupintoihin ym. rajavoitelukohteisiin.

Eräiden aineiden kitkakerroin lämpötilan funktiona ilma-atmosfäärissä

Eräiden aineiden kitkakerroin lämpötilan funktiona ilma-atmosfäärissä.

Etusivu > Mekaniikka > 6. Voiteluaineet: Kiinteät Seuraava | Edellinen