oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Mekaniikka > 4. Hyötysuhdemittaukset

Seuraava | Edellinen

4. Hyötysuhdemittaukset

Hyötysuhdemittauksilla tarkoitetaan tässä laitteiden ja prosessin toimintakyvyn selvittämiseksi suoritettavia mittauksia. Tällaisten mittausten kohteina voivat olla mm. turbiinit, lämmönsiirtimet, venttiilit, pumput ja prosessikokonaisuudet.

Mittaukseen kuuluvat esimerkiksi virtausmäärien, lämpötilojen ja paineiden mittaukset eri kohdissa prosessia, jolloin voidaan verrata laskennallista ja todellista koneen tai prosessin hyötysuhdetta. Käyttämällä radioaktiivisia merkkiaineita voidaan lisäksi saada selville viipymisaikajakautumia, sekoittumistehokkuuksia, virtausteknisiä vikoja ja prosessin stabiilisuutta.

Mittauksilla on pystytty havaitsemaan mm. seuraavia vikoja:

Turbiinit:
  • siipien pinnan karheutuminen
  • siipien kuluminen
  • tiivistenauhojen välysten kasvu
  • siipien mekaaninen vaurioituminen
  • siipien pinnan kerrostumat
  • akselitiivisteiden välysten kasvu
  • asennusviat.
Pumput:
  • siipien kuluminen
  • väärä toimintapiste.
Näitä mittauksia suoritetaan teollisuudessa liian vähän. Jos turbiinin teho laskee 2 % tai pumppua käyttää 50 kW liian suuri moottori, on helppo laskea, mitä rahallisia kustannuksia tai saamatta saatuja rahoja tällainen yritykselle tuottaa.

Yksinkertaisimmillaan taloudellisuusmittaukset tehdään seuraamalla esim. sähkömoottorin ottamaa ampeerimäärää.

Etusivu > Mekaniikka > 4. Hyötysuhdemittaukset Seuraava | Edellinen