oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Perusteet > 2.5 Varaosat ja varastot

Seuraava | Edellinen

2.5 Varaosat ja varastot

Kunnossapidon tarvitsemien materiaalien, komponenttien ja varalaitteiden saatavuudessa on aina kyse taloudellisesta optimoinnista. Toisessa vaakakupissa ovat varastointikustannukset ja toimitusten nopeuttamisesta aiheutuvat lisäkustannukset. Toisessa vaakakupissa taas ovat tuotannon keskeytyksistä aiheutuneet kustannukset. 

Varastoitavien osien valinta
Pohdittaessa kunkin osan tai komponentin varastointitarvetta on otettava huomioon ainakin seuraavat tekijät:

 • kriittisyys eli osan tai komponentin vikaantumisen vaikutus tuotannon keskeytyskustannuksiin 
 • rinnakkaisten tuotantolaitteiden kapasiteetin nostamismahdollisuus
 • hankintahinta 
 • toimitusaika ja hankintakanavan luotettavuus
 • varalaitemahdollisuus
 • varastoinnin kustannukset
 • välivarastot
 • korvattavuus
 • vikaantumisen todennäköisyys
 • vikaantuneen osan korjausmahdollisuudet
 • koko laitteen jäljellä oleva käyttöikä.
Yksi selvä suuntaus on varastojen keskittäminen isoihin keskusvarastoihin ja tietoliikennepalvelujen ja varaosien toimituspalvelujen kehittäminen. Pyrkimyksenä on, että tarvitsija saa vaivatta tiedon siitä, missä varastossa tarvittava varaosa on, ja että osa myös pystytään hänelle toimittamaan tietyn ennalta luvatun aikarajan kuluessa, esim. 24 tunnissa.
Ongelmakohdan muodostavat kalliit pääkomponentit, jotka vikaantuessaan pysäyttävät koko toiminnan ja joiden vikaantumistodennäköisyys on pieni (esimerkiksi lentokoneen laskutelineen pääsylinteri). Tällaisten komponenttien kohdalla on usein omaa varastointia edullisempaa pyrkiä tilanteeseen, jossa valmistaja varastoi kyseistä komponenttia. Voidaan myös muodostaa varaosapooli, jossa useat saman laitteen omistajat yhteisesti hankkivat ja varastoivat kyseisen komponentin.
Poolimenettely on edullinen varsinkin silloin, kun on paljon sellaisia "pientuottajia", joilla on vain yksi tai muutama kallis tuotantoväline. Tyyppiesimerkin muodostavat pienet lentoyhtiöt, joilla ei ole mahdollisuutta hankkia kattavaa varaosavarastoa. Näille yrityksille ainoan tuotantovälineen seisokki on taloudellisesti ongelmallinen.

Varaosien ja materiaalien varastointi
Kunnossapidon varastointitarve on normaalin tuotannon varastointitarvetta selvästi vaativampi, koska

 • varastossa on paljon nimikkeitä 
 • yksittäisiä varastoitavia kohteita saatetaan tarvita vain harvoin 
 • varastossa saattaa olla vaativiakin osakokonaisuuksia, jotka vaativat erikoisolosuhteita 
 • varastoinnin on taattava osien moitteeton toiminta pitkänkin varastointikauden jälkeen. 
Tärkeätä on, että kunnossapidon tietojärjestelmä kattaa myös varaston ja varastokirjanpidon. Tietojärjestelmän luotettavuus on sen toimivuuden edellytys. Tämä tarkoittaa sitä, että 
 • voidaan luottaa tietojärjestelmän antamaan tietoon, että komponentti on varastossa 
 • osien ja komponenttien löytäminen ja identifiointi on järjestetty luotettavasti ja helppolukuisesti. 

EtusivuPerusteet > 2.5 Varaosat ja varastot Seuraava | Edellinen