oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Sähkötekniikka > 1. Sähkökunnossapito johdanto

Seuraava | Edellinen

1. Teollisuuden sähkökunnossapito:
Johdanto ja ohjeita koulutusmateriaalin käytölle

Tämän koulutusmateriaalin tarkoitus on kuvata tyypillisiä teollisuuden sähkökunnossapidon toimintoja ja töitä sekä niitä perustietoja, joita sähkökunnossapito edellyttää. Aikaisempi sähkötekniikan opiskelu ei ole välttämätöntä. Sähkötekniikkaan voi tutustua kappaleissa "sähkötekniikan perusteita", "sähkökunnossapidon mittauksia" ja "sähköpiirustusten lukeminen".

Toivon mukaan koulutusmateriaali lisää lukijan kiinnostusta sähköalaan, ja hän päättää hakeutua sähköalan koulutuksiin tai kunnossapitoalan koulutuksiin joissa valitsee sähköalan valinnaisia tutkinnonosia.

Kuhunkin käsiteltävään aiheeseen on liitetty lista avainsanoista. Avainsanojen ja Internetin hakukoneen avulla voi löytää runsaasti aiheeseen liittyvää materiaalia. Kuhunkin aiheeseen liittyy myös lukijan pohdittavaksi tarkoitettuja kysymyksiä. Asioita kannattaa pohtia yhdessä alaa jo tuntevan kanssa, mutta pohdinta onnistuu myös yksin.

Aluksi koulutusmateriaalissa selvitellään, mitä sähkötyö on. Mitä pätevyysvaatimuksia, koulutusta, perehtymistä, opastusta, tutkintoja – sähkötyön tekemiselle ja valvomiselle on asetettu? Kenen on vastuu?

Toiseksi vastataan kysymykseen, mitä teollisuuden sähköistys ja teollisuuden kunnossapito yleensä ovat? Miten teollisuuden sähkölaitteisto voidaan toiminnallisesti kuvata, mitkä ovat sen osien tehtävät ja mitä sähkölaitteita laitteistoihin kuuluu?

Seuraavaksi kuvataan kunnossapitotoimintoja, joita teollisuuden sähkölaitteistoihin kohdistuu, ja kerrotaan, mitä palveluja sähkökunnossapidolta odotetaan.

Sähkökunnossapidon toiminnot jaetaan ENNAKOIVAAN, KORJAAVAAN tai PARANTAVAAN kunnossapitoon. Asiaa lähestytään CASE-esimerkkien avulla.
Case-esimerkeissä etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
  • Mikä on havaittu ongelma tai vika?
  • Mikä on ongelman mahdollinen syy ja mistä se on seurausta?
  • Millä tyypillisillä toimenpiteillä ongelma voidaan poistaa?

Lopuksi oppimateriaalissa kuvataan taitoja, joita hyvä sähkökunnossapito (ennakoiva, korjaava tai parantava) edellyttää.

Sähkötekniikan perusteissa kuvataan peruskäsitteitä. Mitä ovat tasa- ja vaihtosähkö? Mikä on Ohmin laki? Entä virta- ja jännitelaki? Perusteissa esitellään myös eri materiaalien sähköiset ominaisuudet, jako eristeisiin ja johteisiin ja kotelointiluokat laitteiden tiiviyden ja ympäristön mukaan.

Mittalaitteilla tarkastetaan mm. liitosten laatu, kaapelien eristykset, maadoitusten ja johtimien hyvä kunto ja johtavuus, mitataan jännitteettömyys ja selvitetään vikapaikka.
Sähköpiirustusten tulkitsemista tarvitaan esimerkiksi vian paikallistamisessa ja uusia laitteita asennettaessa.

Pohdittavaksi
  • Missä tarvitset sähköalan tietoa?
  • Tiedätkö moderneja laitteistoja, joissa ei ole sähköistä ohjausjärjestelmää tai joissa ei käytetä sähköä energiana?
  • Eikö olisi hyvä oman vahvan osaamisen lisäksi tietää jotakin myös sähköstä?
Etusivu > Sähkötekniikka > 1. Sähkökunnossapito johdanto Seuraava | Edellinen