oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Sähkötekniikka > 3. Mitä on teollisuuden sähköistys...

Seuraava | Edellinen

3. Mitä on teollisuuden sähköistys ja siihen liittyvä kunnossapito?

Pienjännitteinen sähköjärjestelmä voidaan jakaa seuraaviin osiin: virranjakelu, aputoiminnot ja sähkö(moottori)käytöt.

3.1 Sähkölaitteiston virranjakelu
kaappiauki.jpg
Sähkökaappi sähkökunnossapidon
ympäristössä. (Lähde: Vacon Oyj)
Sähkölaitteistolle tuleva jakeluverkon sähkösyöttö tuodaan ensiksi virranjakelun kojekaapeille. Kojekaapit on varustettu erottimilla, joiden suorituskyky riittää katkaisemaan jännitteen koko laitteistolta.

Virranjakelu laitteiston eri sähkökäytöille ja aputoiminnoille on varustettu pienemmillä erottimilla, sillä koko laitteistoa ei tarvitse aina tehdä jännitteettömäksi.
Laitteistoja ylikuormitukselta, oikosulkutilanteilta ja vioittumiselta suojaavat vikasuojat ja sulakkeet valitaan selektiivisesti (pienenevät portaittain) niin, että ne suojaavat pienentyneitä kaapelikokoja.


Lisätietoa hakusanoilla:
- sähkökaappi
- kojekaappi
erottimet
katkaisimet
sähkösuojat, sulakkeet
muuntajat
liittimet

Liitosten hyvään laatuun tulee virranjakelussa kiinnittää erityistä huomiota, sillä sähkötehot voivat olla suuret. Huono liitos voi kuumentua voimakkaasti, aiheuttaa eristevian, eristevika voi aiheuttaa oikosulun ja valokaaren, josta seuraa suuremman vaurion ja jopa tulipalon vaara.

3.2 Sähkölaitteiston aputoiminnot, lämmitys,
jäähdytys ja valaistus

Sähkölaitteistoissa tarvitaan usein myös jakeluverkon jännitettä pienempiä jännitteitä. Jännitteenalennusmuuntajilla ja tasavirtalähteillä muodostetaan
iso_sahkohuone.jpg
Sähköhuone. (Lähde: Vacon Oyj)
pistorasioiden, valaistuksen, apulaitteiden ja sähkökäyttöjen tarvitsemat jännitteet.

Sähkölaitteisto voi toimintaympäristöstä riippuen tarvita joko lämmitystä tai jäähdytystä tai molempia.
Liian suuri lämpeneminen on vahingollista tai vanhentavaa kaikille sähkölaitteille. Toisaalta liian kylmä lämpötila voi aiheuttaa myös käynnistysongelmia esimerkiksi elektroniikkaa sisältäville laitteille. Kosteus ja lämpötilanvaihtelut
Lisätietoa hakusanoilla:
- valaistus, valaisimet
- pistorasiat, apuvirta
- lämmitys ja jäähdytys
katkaisijat
sulakkeet
liittimet
voivat aiheuttaa myös kosteuden kondensoitumista laitteiden ja koteloiden sisään. Kosteus ei siis ole hyväksi sähkölaiteille.3.3 Sähkö(moottori)käytöt

Oikosulkumoottori on yleisin teollisuuden käyttämistä moottorityypeistä. Sen suosio johtuu osittain siitä, että se on hyvin ympäristökestoinen ja tiivis ja siksi kaipaa vähemmän huoltoa kuin muut sähkömoottorityypit.
Lisätietoa saat hakusanoilla:
suoraan ohjattavat sähkömoottorikäytöt
sähkömoottorikäytöt
säädetyt sähkömoottorikäytöt
turvallisuuteen liittyvät suojapiirit
ohjauspulpetit tai merkkilamppu kotelot
   tai painonappikotelot
sähkömoottorit
turvakytkimet
moottorisuojat
Oikosulkumoottorin portaattomasti säätyvä pyörintänopeus ja pyörimissuunnan vaihto toteutetaan nykyisin taajuusmuuttajilla. Taajuusmuuttajilla ohjatun oikosulkumoottorin käyttö yleistyy nopeasti.

Vaikka taajuusmuuttaja korvaa muita moottorikäyttöjen ohjaustapoja, esiintyy edelleen runsaasti ohjausreleiden ja pyörimissuunta- ja -nopeuskontaktorien avulla toteutettuja ohjauksia. Tällöin tarvitaan myös erillisiä sähkömoottorin ylikuormitussuojia.

Kaikki edellä kuvattu sähkömekaniikka tarvitsee säännöllistä tarkastusta, huoltoa ja uusimista.


vaconeita_seinalla.jpg
Vaconeita seinällä. (Lähde: Vacon Oyj)

Etusivu > Sähkötekniikka > 3. Mitä on teollisuuden sähköistys... Seuraava | Edellinen