Palaute
Sivukartta

Etusivu > Sivuston käyttäjälle
 

 Sivuston käyttäjälle

 

 


Verkkosivustot sisältää alkuvaiheessa laboratoriotyöohjeita. Sivusto tulee sisältämään myöhemmin myös muita lisätehtäviä opiskelun tueksi. Sivusto soveltuu laboratorioalan toisen asteen eri koulutusohjelmien opiskelijoiden ja opettajien käyttöön.

Sivuston tarkoituksena on hahmottaa laboratorioanalyysit kokonaisuuksina. Analyysit on jaettu näytteiden mukaan elintarvikenäytteiden, ympäristönäytteiden ja teollisuuden näytteiden analysointeihin. Sivustojen tarkoituksena on sekä yksittäisten laboratoriotöiden opastus käytännön työohjeiden avulla että näytteen kokonaisvaltaisen analysoinnin ymmärtäminen.

Laboratorioalan materiaali on laadittu siten, että sitä voidaan hyödyntää verkko-opetuksessa tai itseopiskelussa. Parhaimmillaan materiaali toimii silloin, kun sen tueksi tehdään käytännön laboratoriotöitä. Kokonaisuuden hahmottamisen ja käytännön työtehtävien suunnittelun voi toteuttaa itsenäisesti oppimisprosessina. Käytännön työtehtävä suoritetaan yleensä laboratoriossa opettajan valvonnassa. Tuloksen tulkinta ja yhteenveto voidaan taas toteuttaa itsenäisesti verkon ja oppikirjan avulla.

Laboratorioanalyysit sisältävät useisiin opintokokonaisuuksiin liittyviä käytännön ohjeita. Materiaalista opettaja voi tehdä opiskelijoiden kanssa oppimisprosesseja ja toteuttaa niihin liittyvät käytännön työtehtävät mahdollisuuksien mukaan. Käytännön työtehtävät on pyritty valitsemaan siten, että mahdollisimman vähän erikoislaitteita tarvittaisi.
 

 

Analyysin kulku:

 


Etusivu > Sivuston käyttäjälle