Palaute
Sivukartta

Etusivu > Teollisuusnäyteanalyysit > Nailon
 

Nailonin synteesi rajapintakondensaatiolla

Yleistä
Yksi tärkeimmistä kondensaatiopolymeereistä on nailon. Sen keksi DuPont:n orgaanisten kemikaalien tutkimuksen johtaja Wallace Carothers pitkällisten polymeeritutkimusten jälkeen. Esiteltäessä 1938 se oli ensimmäinen täysin synteettinen kuitu. Nailonin yleisin muoto on polyamidi, joka muodostuu 1,6-diaminoheksaanista ja adipiinihaposta.

Periaate
Tässä työssä veteen liuotettu diamiini saatetaan kontaktiin orgaaniseen liuottimeen liuotetun dihappokloridin kanssa. Kun nämä kaksi faasia ovat vuorovaikutuksessa rajapinnoillaan, tapahtuu substraatin ja reagenssin välinen reaktio ja muodostuu kalvomaista polyamidia.

n Cl-O-C(CH2)4-C-O-Cl + n H2N(CH2)6NH2 [CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH]n + 2n HCl

Nailonin tapauksessa kalvomainen tuote on niin vahva, että se voidaan poistaa jatkuvana kuituna.

Välineet
- dekantterilaseja (keitinlaseja)
- lasisauva
- vesihaude
Reagenssit
- 1,6-diaminoheksaani
- Adipyylikloridi
- 0,5 M natriumhydroksidi
- Heksaani

Merck zur Synthese
Merck zur Synthese
Baker analyzed
Baker analyzed

Työn suoritus

  1. Lämmitä 1,6-diaminoheksaania tarvittaessa vesihauteella, punnitse 2,9 g sulanutta ainetta dekantterilasiin (keitinlasiin) ja lisää 50 ml natriumhydroksidiliuosta (liuos 1).
  2. Liuota 2,3 g adipyylikloridia 50 ml heksaania (liuos 2). Liuos on valmistettava juuri ennen käyttöä.
  3. Ota pieneen dekantterilasiin (keitinlasiin) 10 ml ensimmäistä liuosta ja valuta varovasti sen päälle lasisauvaa pitkin 10 ml toista liuosta.
  4. Ota pinseteillä liuosten rajapinnasta reaktiotuote (nailon) ohuena lankana ja kierrä se lasisauvan ympärille. Kiertämällä hitaasti lasisauvaa voit keriä kaiken reaktiotuotteen sen ympärille. Polykondensaatio pysähtyy, jos polyamidifilmiä ei oteta rajapinnasta.
  5. Pese reaktiotuote asetonilla tai 50 % etanolilla, sen jälkeen
    1 p - % natriumhydroksidiliuoksella ja tislatulla vedellä. Tämän jälkeen polymeerisäie kuivataan lämpökaapissa 40 - 50 °C:ssa.
  6. Mittaa polymeeristä FTIR - spektri. Käytä pintafilmitekniikkaa, polymeeri liukenee muurahaishappoon. Tulkitse spektristä karakteristiset piikit.

Etusivu > Teollisuusnäyteanalyysit > Nailon


Raportointi-
kaavake

(33 kt Word)