Palaute
Sivukartta

Etusivu > Teollisuusnäyteanalyysit > Selluloosamassan tuhkapitoisuus
 

Selluloosamassan tuhkapitoisuus

Yleistä
Työssä opitaan määrittämään tuhkapitoisuus. Tuhkapitoisuudella tarkoitetaan sitä painoa, joka on näytteestä 575±25°C polton jälkeen jäljellä. Tuhkalla tarkoitetaan selluloosan epäorgaania aineita. Selluloosasta on poistettu kuumentamalla vesi, muut haihtuvat aineet ja orgaaninen aines.

Virhelähteet

Lämpötila on nostettava kuivauslämpötilaan hitaasti, jotta näyte roisku eikä syty palamaan.

Laitteet ja välineet
- Analyysivaaka
- Hehkutusuuni
- Eksikaattori

Näytteet
- 1% lietenäyte kuiva-aineen määrityksestä
- 5% lietenäyte kuiva-aineen määrityksestä
- 10% lietenäyte kuiva-aineen määrityksestä

Tuhkapitoisuuden määritys
Vakioidaan upokkaat pitämällä niitä 30min muhveliuunissa 600°C ja jäähdyttämällä 30min eksikaattorissa. Upokkaat punnitaan 0,1 mg tarkkuudella. Laita rinnakkaisnäytteet eri vahvuisista lietenäytteistä hehkutusuuniin. Laita uuni lämpiämään ja kun lämpötila on 575±25°C anna näytteiden palaa vähintään 3h tai niin kauan kunnes kaikki hiili on palanut eli mustat pisteet ovat hävinneet. Anna uunin jäähtyä ja punnitse upokkaat näytteineen.

Tuhkapitoisuus % = tuhkatun näytteen ja upokkaan paino
______________________________

kuivatun näytteen ja upokkaan paino

x 100%

Etusivu > Teollisuusnäyteanalyysit > Selluloosamassan tuhkapitoisuus

 
Mittaus-
pöytäkirja

(31 kt Word)

Raportointi-
kaavake

(33 kt Word)