Palaute
Sivukartta

Etusivu > Teollisuusnäyteanalyysit > Uuteaineet selluloosamassasta
 

Uuteaineet selluloosamassasta

Yleistä
Selluloosan uuteaineilla tarkoitetaan yhdisteitä, jotka liukenevat petroolieetteriin, dietyylieetteriin, dikloorimetaaniin, asetoniin, etanoliin ja veteen. Uuteaineisiin kuuluu lipidejä, terpenoideja, fenoleita, glykosideja, pienimolekyylisiä hiilihydraatteja, pektiiniä, tärkkelystä ja proteiiniyhdisteitä. Työssä opitaan uuttamaan Soxhlet-laitteella. Massaa uutetaan etanolilla ja dikloorimetaanilla. Etanolilla ja dikloorimetaanilla uutetuista näytteistä määritetään uutepitoisuus.

Periaate

Soxhlet-uuttolaitteistolla näyte laitetaan uuttohylsyyn, joka pudotaan uuttolaitteistoon. Liuotinta lisätään 1,5 keskiosan tilavuus. Liuotinta on oltava niin paljon, että keittopullossa on liuosta kiehumassa, vaikka uuttolaitteiston keskiosa täyttyy liuottimesta.

Virhelähteet

Uuton liuottimet haihtuvat helposti. Varmistetaan, että Soxhlet-uuttolaitteistossa on riittävästi liuotinta koko uuton ajan.

Reagenssit
- Etanoli 95% C2H5OH
- Dikloorimetaani CH2Cl2
- kuivatut massanäytteet

Laitteet ja välineet
- Analyysivaaka
- Soxhlet-uuttolaitteita
- 250 ml keittopulloja
- Liebig-jäähdytin hiosväliosineen
- Lämpömittari
- Uuttohylsyjä halkaisijaltaan 33 - 34 mm
- Kuivauskaappi
- Eksikaattori

Näytteen ottaminen
Kuivataan kaksi rinnakkaista massanäytettä kummallekin liuottimelle työohjeen Selluloosamassan kuiva-aine ja sakeus mukaan.

Näytteen uuttaminen

Taarataan 250 ml keittopullot (m1). Revitään massanäytteet pieniksi palasiksi ja punnitaan 10g 0,01g tarkkuudella (m2) neljään uuttohylsyyn. Laitetaan uuttohylsyt Soxhlet-uuttolaiteisiin ja mitataan kolveihin 1,5 keskiosan tilavuus liuotinta. Soxhlet-uuttolaitetta lämmitetään niin, että liuotin kiehuu mutta ei haihdu paljoa. Etanolilla uutetaan 6h niin, että keskiosa tyhjenee 4 kertaa tunnissa ja vähintään 24 kertaa. Dikloorimetaanilla uutetaan 3h niin, että keskiosa tyhjenee 8 kertaa tunnissa ja vähintään 24 kertaa.

Uuttamisen jälkeen kootaan keittopullosta, hiosväliosista ja Liebig-jäähdyttimestä tislauslaitteisto ja tislataan keittopullossa oleva liuotin pois. Soxhlet-uuttolaitteessa oleva liuotin ja tislattu liuotin otetaan talteen seuraavan ryhmän uuttoa varten. Keittopulloja kuivataan 16h 105°C lämpötilassa lämpökaapissa. Jäähdytä keittopullot eksikaattorissa ja punnitse analyysivaa'alla (m3).

Uutepitoisuus =

uutteen paino (m3-m1)
__________________

massan paino m2

Työturvallisuus
Soxhlet-uuttolaitteet sijoitetaan vetokaappiin. tutustutaan liuotinten käyttöturvatiedotteisiin. Varmistetaan tuuletus myös lämpökaapille, kun keittopulloja kuivataan. Tislauslaitteisto tarkastetaan ennen työn aloittamista. Soxhlet-uuttolaitteet tuetaan hyvin, etteivät ne kallistu uuton aikana.

Etusivu > Teollisuusnäyteanalyysit > Uuteaineet selluloosamassasta

 
Mittaus-
pöytäkirja

(37 kt Word)

Raportointi-
kaavake

(33 kt Word)