Palaute
Sivukartta

Etusivu > Teollisuusnäyteanalyysit > Valkolipeän testaaminen
 

Valkolipeän testaaminen

Yleistä
Etsi lähdemateriaalista mitä natriumyhdisteitä valkolipeä sisältää. Näistä natriumyhdisteistä ovat natriumhydroksidi ja -sulfidi sulfaattikeitossa vaikuttavia kemikaaleja. Valkolipeästä määritetään kokonaisalkali, vaikuttava alkali, tehollinen alkali, sulfiditeetti ja kaustisiteetti.
Kokonaisalkali = NaOH + Na2S+ Na2CO3
Titrautuva alkali = NaOH + Na2S
Vaikuttava alkali = NaOH + ½Na2S
Sulfiditeetti = Na2S / (NaOH + Na2S ) *100%
Kaustisoitumisaste = NaOH /( NaOH + Na2CO3 )
Valkolipeä näyte titrataan suolahapolla pH 9,5 - pH 4. Indikaattoreina käytetään tymoliftaleiinia, fenoliftaleiinia ja bromifenolisinistä.

Virhelähteet
Testataan indikaattorien värinmuutos laittamalla koeputkeen emästä ja lisäämällä happoa kunnes väri muuttuu. Tehdään rinnakkaismäärityksiä, että titraustuloksista tulisi mahdollisimman tarkkoja.

Reagenssit
- Natriumhydroksidi, tekn
- Natriumsulfidi, tekn
- Suolahappo, pa 1M
- Formaldehydi 40%
- Tymoleftaleiini 0,1% Etanolissa
- Fenolifyaleiini 0,1% Etanolissa
- Bromifenolisini 0,1% Etanolissa

Laitteet ja välineet
- Analyysivaaka
- Titrausvälineet
- Mittalasi 500 ml

Valkolipeän valmistus
Punnitse 350g NaOH ja liuota litraa vettä. Sekoita liuosta liukenemisen nopeutumiseksi ja jäähdytä liuos ennen mittapullon merkkiin täyttämistä. Punnitse 130g Na2S ja liuota litraa vettä. Tarkasta reagenssin kidevedet ja puhtaus, koska Na2S pitoisuuden tulee olla 120 - 130 g/l. Sekoita liuosta liukenemisen nopeutumiseksi. Laske tarvittava NaOH-määrä ja Na2S-määrä, kun vaikuttavan alkalin tulee olla 100-120 g/l ja sulfiditeetin 30 - 35%. Mittaa mittalasilla tarvittava natriumhydroksidi ja -sulfidi ja laimenna lopputilavuuteen.

Valkolipeän analysointi
Mittaa pipetillä 5 ml valkolipeää 250 Erlenmeyer-kolviin ja lisää 50 ml vettä. Titraa 1M suolahapolla indikaattorina tymoliftaleiini-liuos ( pH 9,5 ). Tee kolme rinnakkaismääritystä. Kulutus (a) vastaa NaOH + ½Na2S-määrää 5 ml näytteessä.
Formaldehydi neutraloidaan 0,1 M NaOH:lla punaiseen väriin fenoliftaleiini indikaattorina. Lisää valkolipeä näytteeseen 5 ml neutraloitua formaldehydiä. Titraa 1M suolahapolla hyvin heikkoon siniseen väriin. Lisää 0,5 ml fenoliftaleiini-indikaattoria ja titraa heikkoon vaalean punaiseen sävyyn ( pH 8 ). Kulutus (b) vastaa NaOH + Na2S-määrää 5 ml näytteessä. Lisää 0,5ml bromifenolisinistä ja titraa 1M suolahapolla värinmuutokseen ( pH 4 ). Kulutus (c) vastaa NaOH + Na2S+ Na2CO3-määrää 5 ml näytteessä.

Työturvallisuus
Tarkasta, että byretti on kunnossa. Neutraloi titrattu näyte. Tutustu reagenssien käyttöturvatiedotteisiin.

Etusivu > Teollisuusnäyteanalyysit > Valkolipeän testaaminen

 
Mittaus-
pöytäkirja

(29 kt Word)

Raportointi-
kaavake

(33 kt Word)