Kuuntele

Teksti tutuksi

Tutustu aluksi tässä tehtäväsarjassa käytettävään tekstiin. Aloita kuuntelu painamalla oikealla olevaa kuvaketta ja lue teksti. Siirry sen jälkeen tehtäviin.


Harva mökki kuuluu kunnallisen viemärijärjestelmän piiriin, joten huoli ympäristön tilasta – vesien rehevöityminen ja paheneva sinileväongelma – on pakottanut lainlaatijan asettamaan ehtoja vapaa-ajan asuntojen rakentamiselle. Kun ennen pistettiin mökki tai sauna aivan vedenrajaan, niin nykyisin saa rakentaa vasta 25 metrin päähän rannasta. Talousvesistä aiheutuvat haitat saadaan kuriin uuden haja-asutuksen jätevesiasetuksen avulla. Se astui voimaan vuoden 2004 alussa. Nyt rakentajan on laadittava tarkka suunnitelma jätevesiensä käsittelystä. Asetuksen mukaiset puhdistusvaatimukset ovat: orgaaniset ainekset 90%, kokonaisfosfori vähintään 85% ja kokonaistyppi vähintään 40%. Jos päästöt ovat vain vähäiset, kunnan ympäristöviranomaisen luvalla puhdistusvaatimukset ovat hieman alhaisemmat. Jätevesiasetuksen mukainen selvitys on voitava esittää jo rakennuslupaa hakiessa. Vanhojen mökkien kohdalla siirtymävaihe on 10 vuotta.

Jätevedenkäsittelyjärjestelmät niihin liittyvine maansiirtotöineen nostavat mökin rakennuskustannuksia tuhansilla euroilla. Markkinoilla on suuria maahan upotettavia sakokaivoja, jotka vaativat ympärilleen laajan imeytyskentän sekä pienempiä maanpäällisiä biologisia puhdistamoja, missä mikro-organismit hoitelevat ns. harmaat vedet eli keittiö- ja saunan pesuvedet. Mustat vedet eli käymäläjätevedet vaativat huomattavasti suuremmat investoinnit. Suurella osalla mökkikansaa on kuitenkin erillinen kompostoiva käymälä.

Mökkiläiset ovat pienille kunnille huomattava tulonlähde käyttäessään paikkakunnan palveluja. On puhuttu kaksoiskuntalaisuudesta, jolloin loma-asukkaat voisivat osallistua jollain tavoin myös kunnan asioiden hoitamiseen. Mökkitoimikunnat ovatkin saaneet eräillä paikkakunnilla innostuneen vastaanoton ja halukkaita aktiivisia toimijoita on ilmoittautunut riittävästi. Idea on vielä uusi ja toiminta etsii muotojaan lähivuosina.

Siirry tehtäviin